Řeč těla

6. 4. 2020

Bc. Bronislava Kubějová

Ukazuji lidem směr na jejich životní cestě k většímu prožívání radosti a spokojenosti. Pomáhám jim najít cestu z jejich problémů, učím je, jak si mohou sami pomoci s vesmírnou podporou. Můj příběh si přečtěte zde >>

Symptomy těla

Každý symptom je výzva, aby se člověk obrátil do sebe a dal tělu správnou odpověď na jeho poselství. Pokud člověk najde správnou odpověď, symptom se rozplyne do ztracena. přijdete na to, že vaše tělo je ve skutečnosti dobrý přítel, který vás svou“řečí“ prosí o pomoc, aby vám mohl sloužit tak dlouho, dokud nebude váš úkol ve „škole života“ splněn.

Seznam chorob, symptomů a rozluštění poselství, které pro vás přichystalo vaše tělo v „řeči symptomů“:

Akné – problémy s navazováním kontaktů, tělesný konflikt, psychické poskvrnění


Anémie 
(chudokrevnost) – slabé vlastní Já, nedostatek účasti, apatie

Anorexie a bulimie – přání zbavit se všeho špatného, nízkého, tělesného, vysoké ideály,

odmítání vztahů a závazků


Alergie
 – přecitlivělost, agresivita,obrana, potlačená útočnost, strach ze života


Artritida
 – nedostatek pohyblivosti, ztuhlost, umíněnost, nedostatek vřelosti, zúžené normy a meze

Artróza – psychické a fyzické pokřivení, deformace vlastního Já, chybný postoj, těžkopádnost


Astma – 
potlačená touha po dominanci, potlačená agresivita, neukojená touha po svobodě


Bezvědomí – 
pocit vyčerpání, neschopnost jednat, útěk před zodpovědností,touha vyhnout se situaci, přetížení


Bolest 
(obecně) – nepřehlédnutelné napomenutí, aby člověk věnoval pozornost poselství těla, ale také šance k transformaci, projev městnání nebo blokády


Bolest hlavy a migréna
 – člověk si s něčím „láme hlavu“, napětí, nadměrné přemýšlení a

myšlenková hyperaktivita, přehnaná ctižádost, příliš silné chtění


Dalekozrakost – 
potlačovaný hněv a zuřivost, která není nebo nemůže být vyjádřena, sklon stále něco ignorovat, zatvrzelé setrvávání v určitém psychickém postoji


Deprese – 
člověk je pod tlakem toho, co potlačuje, není sám sebou, nepřipouští si své pocity, nežije doopravdy


Dětské choroby obecně – 
proces přizpůsobování se světu, krok k dospělosti, vyrovnávání se s danými skutečnostmi


Diabetes – 
neřešená schopnost lásky, zklamání z pocitu vlastní bezvýznamnosti, pobídka, aby člověk miloval víc sám sebe a užíval si ve větší míře života


Dna – 
zkostnatělé vědomí, výzva, aby člověk odložil panovačné a dominantní chování a šel do sebe


Frigidita – 
přehnaná kontrola a sebeovládání, potlačené, podvědomé vzory chování, odmítání, neochota se podřídit


Chrapot – 
„neschopnost řeči“, pocit bezmocnosti, pocit, že už není, co říci, vnitřní konflikty


Impotence – 
strach, námaha, pocity viny, nezkušenost, nesprávné očekávání, nejistota, nechápavost


Infekce obecně – 
akutní, podvědomé řešení, výzva postavit se úkolu, rozhodnout se a být důsledný

Ischiatické potíže – skutečné nebo domnělé přetížení, něco člověka „nervuje“, pocit

méněcennosti, strach, příliš mnoho zodpovědnosti, vnitřní tlak


Koktavost – 
strach z potlačovaných pocitů, ze všeho živočišného, pudového, tělesného, touha po kontrole, člověk se musí naučit stát si za svým


Kožní vyrážka
 – výzva zabývat se víc sám sebou, něco člověka „svědí“ a nedá se to už déle potlačovat

Krátkozrakost – strach z vnějšího světa, námaha, stres, nedostatek prozíravosti, zábrany volně vyjádřit strach a agresivitu


Krevní oběh – poruchy
 – chybí energie a činorodost, nechuť, odpor nebo lhostejnost, apatie,

odmítání zodpovědnosti


Krevní tlak(nízký) – 
chybí konfrontace s konflikty, nedostatečná dynamika a aktivita, snaha vyhnout se situaci

Krevní tlak (vysoký) – přehnaná dynamika, potlačená agresivita, ovládané pocity,
ctižádostivost, nedostatek flexibility


Křeče svalů – 
nesprávný psychický postoj, jednostrannost, přílišná ctižádost, přehnané chtění, vzpurné a křečovité chování


Křečové žíly –
strnutí na určitém stanovisku, nedostatek pružnosti a napětí, vnitřní odmítání dané situace


Kýla tříselná – 
tlak a zátěž už nejde zvládat, něco se v člověku zlomilo, sklon k trestání sebe sama, domýšlivost


Lupénka (psoriáza)- 
hledání blízkosti a náklonnosti, strach z toho, že člověka někdo raní,

ochranný krunýř, znamení, že je třeba vyjít ze své ulity


Mandle(zánět)
 – nemohu nebo nechci něco „spolknout“, cítím se nepochopený, úkolem je dát najevo svou jedinečnost


Menstruační potíže – 
odmítání ženství, neschopnost přijmout něco nového, strach před zodpovědností, výzva, aby se člověk zbavil svého stísněného vědomí


Mrtvice – 
odumření jedné oblasti života, neschopnost nebo neochota něco „cítit“, „provozní slepota“, odmítání


Nachlazení – 
pobídka zabývat se víc sám sebou, přijmout se, nevpustit dovnitř nic cizího a nesprávného


Nedoslýchavost – 
výzva všímat si jemných nuancí života, touha neslyšet, přesvědčení, že se člověk asi „přeslechl“


Nehody – 
člověk „ztratil rovnováhu“, „zatočila se mu hlava“, „vykolejil“, nedostatek harmonie se sebou samým


Neplodnost – 
neochota vzdát se části své svobody, strach před zodpovědností,

rozum a city nejsou v harmonii, nejsou jednotné


Nespavost – 
strach, „umělý obraz sebe sama“, touha po kontrole, nevhodné

podmínky (postel, zvuky, teplota), člověk se musí naučit se uvolnit, odevzdat se


Nervozita – 
strach, stres, přetížení, obavy z následků, nesprávná strava, vnitřní tlak, nedostatek vnitřního klidu a vyrovnanosti


Neuralgie trigeminu- 
člověk se přetěžuje kvůli nutkání sloužit, staví se přitom proti svému vlastnímu postoji, kolize ideálů, strach z následků


Nevolnost,zvracení – 
přání, aby se něco nestalo


Nevolnost v doprav.prostředcích
 – neochota nebo neschopnost se uvolnit, podvědomá touha všechno kontrolovat, pocit vyčerpání a pocit, že člověk nemůže uniknout


Nutkání k nadměrnému mytí
 – pocit skutečné nebo domnělé viny, přání „očistit se“, špatné svědomí, nutkání něco „napravit“

Obezita – vnitřní prázdnota, hlad po lásce, potřeba něhy, falešný obraz sebe sama, slabé vlastní Já


Ochrnutí – 
hluboce zakořeněný strach, psychická nepohyblivost, člověk nechce přijmout to, jaký skutečně je, citová blokáda, vnitřní tlak


Okusování nehtů – 
vnitřní napětí a agresivita, upozornění na domnělé nebo skutečné
nespravedlivé zacházení, nevyřešené konflikty


Opar (herpes simplex)- 
akutní vnitřní konfrontace, nespokojenost nebo agresivita, psychické
napětí, vnitřní konflikty


Pálení žáhy – 
averze, agresivita, hněv, konfrontace s nějakou nemilou situací,nedostatek odvahy


Parkinsonova choroba – 
bytost je zmítána protichůdnými silami, konfliktní situace bez vyhlídky na řešení, chce něco „setřást“, zbavit se toho


Parodontóza – 
nedostatek vnitřní rovnováhy, citlivost, neschopnost „prokousat se“, chybí prvotní sebedůvěra, výzva, aby se člověk vzchopil


Pásový opar – 
volání o pomoc, člověk potřebuje a hledá kontakt, strach, nedůvěra, odmítání kontaktu, vědomý nebo podvědomý začarovaný kruh


Plynatost
 – konfrontace s nestravitelným, vnitřní tlak následkem odporu, nedostatek tolerance


Pocit méněcennosti – 
přesvědčení, že nejsem hoden lásky, chybějící sebeláska, negativní
obraz sebe sama, je třeba, aby člověk poznal, jaký skutečně je


Pomočování – 
pláč prostřednictvím močového měchýře, protest proti špatnému zacházení a neutěšeným poměrům, přetížení, vnitřní tlak


Pojivová tkáň – slabost – 
člověk zraňuje sám sebe příliš velkou povolností, neumí odpouštět,
přecitlivělost, nedostatek flexibility


Pojivová tkáň – zánět – 
neochota čelit konfliktu, přetížení, nesouhlas něčím


Polyartritida – 
potlačovaní agrese, chybí láska


Polykací potíže – 
neochota akceptovat určité okolnosti, odmítání faktů


Porod (opožděný) – 
touha vlastnit


Porod (předčasný) – 
podvědomá a potlačená averze, odmítání zodpovědnosti, strach před
zkouškami


Poruchy měs.cyklu – 
nespokojenost se svou rolí, tvrdohlavost, neochota se „odevzdat“


Pořádkumilovnost (přehnaná) – 
vnitřní nejistota, hledání opory, touha po uznání a úspěchu,

neuspořádaný vnitřní svět, nedostatek rovnováhy

Prostatické potíže – 
známky vnitřního tlaku, muž nemůže, jak by chtěl, nemůže už „svůj úd |
ztopořit“, musí přestat chtít plnit očekávání druhých


Průjem – 
strach, neschopnost nebo nechuť se vypořádat s problémy, strach ze života, chybějící flexibilita


Rakovina – 
nezvládnutá osobní situace, snížená obranyschopnost, vnitřní izolace, nárůst negativních pocitů


Revma – 
agresivní impulsy vedou ke svalovému napětí, nahromaděná zlost, hněv, hořkost, pomstychtivost, vnitřní blokády


Roztroušená skleróza – 
izolace následkem strnutí, pokus o dominanci, odmítání části svého
bytí, člověk nechce přijmout sám sebe, často tvrdé odsuzování


Rýma – 
věci se dostaly do chodu, vnitřní proces očišťování


Slepota – 
výzva posílit „duševní rozhled“, vidět skutečnost „vnitřníma očima“


Srdeční infarkt – 
následkem vnitřních blokád nemůže život plynout volně a bez překážek, těžká hlava, je třeba více naslouchat svému srdci, svým citům


Stařecké potíže (obec.) – 
nevyřešené životní úkoly, chybí uvolnění, následky hříchů z mládí


Strach – 
stísněné vědomí, nevyřešené životní úkoly, nedostatek sebevědomí

 

Stres – marný pokus vykonat za určitou dobu víc, než je možné, falešná ctižádost, perfekcionismus


Svalová atrofie – 
ztráta schopnosti jednat, nechuť řešit úkoly a problémy, strach z neúspěchu a následků


Svědění – 
něco člověka „svědí“, požaduje, aby se zabýval sám sebou, cítí se zanedbávaný, potřebuje blízkost a kontakt


Šeroslepost – 
výzva, aby člověk změnil svůj pohled na věci, měl „otevřené“ oči pro všechny záležitosti života, aby viděl věci v jiném světle


Šíje,bolesti, obecně – 
projev tvrdošíjnosti, umíněnosti, urputnosti, duševní strnulosti, výzva
k toleranci a trpělivosti


Šilhavost – 
výzva k duševní flexibilitě, aby byl člověk schopen rozeznat skutečnost za zdáním a správně uspořádat věci


Šlachy- zánět obalů – 
pocit, že se ode mě požaduje příliš mnoho, odmítavý psychický postoj
k práci, pocit, že jsem přetěžován a že mě lidé využívají


Štítná žl.-nadměr.fun. – 
potlačování agresivních a odmítavých pocitů, stav pohotovosti a
vnitřní hyperaktivity, trvalý stav vegetativní „bojové připravenosti“


Těhotenské problémy – 
strach před změnami a následky, lpění na starém známém, neochota vstoupit do nové oblasti vlastního bytí


Tlusté střevo-zánět – 
strach stát si za svým názorem, chybějící průbojnost, touha vyhnout se
konfrontacím


Trávicí potíže – 
duševní přesycení, nemožnost nebo neochota „strávit“ kritiku, agresivita, neschopnost se uvolnit


Trombóza – 
přesně lokalizovaný problém blokuje volný tok věcí, pevně zakořeněné
názory, neměnné stanovisko


Uši – bolesti – 
neprožitý vnitřní konflikt, neposlušnost, pobídka naslouchat více svému
nitru, člověk plní příliš často přání druhých


Vypadávání vlasů – 
vyčerpání, chybějící životní síla, nedostatečná výživa, přetížená psychika


Záda – bolesti – 
psychické přetížení, frustrace, příliš mnoho zodpovědnosti, nedostatek
podpory, obavy, pocity viny, averze, zármutek


Zákal (šedý) – 
porucha látkové přeměny, nedostatek psychické „pohyblivosti, zkostnatělé názory, výzva, aby člověk přijímal a projevoval víc účasti


Zákal (zelený) – 
vnitřní tlak vyvolaný citovou blokádou, hluboce zakořeněná deprese, neřešený a potlačovaný úkol, nedostatek uvolnění


Závislost (obecně) – 
touha po sobě samém, podle způsobu hledání lze usuzovat na kvalitu
touhy, nedostatek sebevědomí


Závislost na alkoholu – 
hledání sebe sama, pocit přetížení, neschopnost postavit se
problémům života


Závrať- 
chybějící vnitřní rovnováha, pocit, že je člověku věnována příliš malá
pozornost, chce, aby se kolem něj „všechno točilo“, nedostatek sebedůvěry


Zlomeniny kostí – 
člověk se na něco „upnul“, nedostatek pružnosti, něco, co dřív bylo,
člověka „zlomilo“, nový začátek

 

 


Zubní kaz – 
málo pevnosti, tvrdosti a hmoty, snaha vyhýbat se potížím, člověk
stlačuje problémy, místo aby je řešil


Žaludeč.sliznice-zánět – 
hněv, vztek, strach, agresivita, shon, nedostatek času něco „strávit“,
nesouhlas s něčím, nevyřešené konflikty


Žlučník – poruchy – 
„spolykaný“ hněv a agresivita, je třeba se naučit „projevit“, stát si za
svým a „vyjádřit se“

Zdroj: K.Tepperwein Řeč těla

Další příspěvky

Koncem týdne jedu do Valmezu, tak jsem připravovala tělové svíce.

Zdravím vás všechny , tak jsem si koupila časopis Spirit