Na lidech, na věcech a místech, lpění na majetku, závislost na alkoholu, drogách, jídlu, na práci aj.

Někdy si neuvědomujeme, že naše vnitřní nastavení není v pořádku.
V dětství vám mohli rodičové „nadměrně horlivě“ pomáhat a nevědomky vás udělali na sobě závislými.
Nebo neměli čas se o vás starat, zabezpečili jen to nutné, mohli jste mít pocit, že jste na obtíž, nepřijatí, nemilovaní.

Co je to závislost z duchovního hlediska?
Je to nedostatek bezpodmínečné lásky. Odklonění od své pravé božské podstaty. Ztratili jsme spojení na vesmírný Zdroj, sešli z cesty Světla a Lásky. Jsme vnitřně nespokojení, něco nám chybí a kompenzujeme to jídlem, prací, alkoholem, kouřením aj.

Jak se dostaneme do závislosti?
Ztrátou nezávislosti a radosti ze života, nedostatkem rodičovské lásky a pozornosti, ztrátou svobody a svobodné vůle.
Říkáte si, že tohle se vám nestalo. Umím se o sebe postarat, chodím do práce, jsem spolehlivý.

Ale možná tam někde uvnitř vás jsou zadní vrátka, kterými se stále vracíte do „rodného domova“. Víte, že když budete v nouzi, že vás vždy podpoří.

Viděli jste to u vašich rodičů a prarodičů, nevidíte na tom nic špatného. Jen pokračujete v tradici, ve vyšlapaných šlépějích – rodinné podpory.

Ta pomoc může být očividná, když vám stále něco nabízí (i přesto, že si to můžete koupit či udělat či vypěstovat). 
Nebo to mohou být slova manipulativní, která vás zraňují uvnitř.
Například slova, že brácha si koupil něco, že sestra byla na drahé dovolené, že vydělávají tolik a tolik. 
Takové menší drobné vydírání, které ve vás může vzbudit pocit, že nejste dost dobří nebo že máte málo. Chcete se jim vyrovnat a spadnete tak do léčky, do závislosti na porovnávání a hodnocení s druhými.

Neuvědomíte si, že jste spokojení, tak jak to máte. A že nic z toho nepotřebujete, protože jste šťastní právě teď :-).

 


 

Někdy máme tendence překrývat skutečnost, protože je to pro nás moc těžké, přijmout realitu. Může se z toho vytvořit program, který poté automaticky zakrývá to špatné v našem životě. My toho člověka omlouváme, hájíme, máme pokřivé vnímání reality. Nedokážeme se odpoutat od toxického partnera, protože jsme ho překryli „dekou“, aby jsme ve vztahu vydrželi nepříjemné situace. Naučili jsme se to v dětství. Mohl to tak dělat některý rodič. A vy jste to převzali.

Tím se ale problémy nevyřeší. Setrváváte v čekárně, uvíznutí. Můžete si stěžovat stále dokola, ale až se podíváte pravdě do očí (odkryjete deku), teprvé poté budete moct situaci správně vyřešit. Posunout se v životě dál.
Potřebujete mít dostatek sebelásky, abyste mohli udělat v životě změnu. Vyjít z komfortní zóny. 

Pokud chcete mít jiný výsledek, žit svůj život jinak, lépe, je zapotřebí začít přemýšlet a konat jinak. 
Stejné myšlení a stejně špatné návyky, stereotyp vám jiné lepší výsledky nepřinese.

To vy musíte něco změnit. Začít si rozšiřovat obzory, mít otevřenou mysl i srdce. Začít se o sebe starat tak, že dáte sami sebe na 1.místo z lásky k sobě. Ne ze sobectví. to mají lidé, kteří myslí jen na sebe a nezáleží jim na ostatních, jednají jen ve svůj prospěch.

V případě, že jste v kontaktu s takovým člověkem, můžete ho mít v žebříčku nad sebou. V tom případě mu sloužíte a nemůžete se od něj odpoutat, stáváte se závislými. 

Opíráte se o něj a ztrácíte sebe sama. Energeticky z vás kousek po kousku ubírá, velmi pozvolna. Až časem zjistíte, že už vedle něj nejste sami sebou, že jste ztratili kamarády, čekáte na jeho souhlas, podřídili jste mu volný čas aj.

Když si to uvědomíte, tak s tím můžete něco udělat :-).
Jen tam nesmíte mít pohodlnost, lenost, že vám to tak vyhovuje, že už to přece nemá cenu – vždyť jste spolu tak dlouho aj.

Tak málo vám na vás samých záleží? Probuďte se a rozpomeňte se, kdo doopravdy jste. Jaké mocné boží částečky jste přišly sem na Zem, aby zažívaly zkušenosti a rozvíjely se :-).

Nikdy není pozdě začít. Každý den může být novým začátkem. Uvnitř sebe se rozhodněte, že chcete pro sebe to nejlepší a začněte s prosbami k Vesmíru.

Pokud s tím potřebujete pomoci, kontaktujte mně, ráda vám s tím pomůžu :-).