Hojnost uvnitř sebe se projeví hojností navenek.

Čím více jsme sami sebou, ve své identitě a splánem duše, tím lépe se nám daří. 

Jak poznáte, jak na tom jste? 

Nejste plně ve své identitě (teď pouze vzhledem k finanční hojnosti):
– když se vás nedrží peníze (máte často neočekávané výdaje na opravy aj.)
– když řeší majetkové spory v rodinách (třeba i vaši rodičové to tak měli)
– když se vám opakují práce, při kterých nejste spokojeni, nadřízení nebo spolupracovníci „po vás jedou“ (máte málo sebevědomí a nechcete přijít o práci)
– nemůže prodat nemovitost (možná vám příjem z nemovitosti někdo blokuje nebo jste uzavřeli v jiném životě dohodu o podílu…tím, by z vašich finančních výsledků mohli prosperovat jiní)
hledáte si práci a nevíte, co by vás bavilo (vyzkoušeli jste různé profese, ale nic vás nenaplňuje – jste odkloněni od sebe samých, zapomněli jste, kdo doopravdy jste a co zde na Zemi máte dělat)

Každý to má jinak, právě tak, jak to potřebuje pro zvládnutí karmických lekcí, pro svůj duchovní rozvoj.

Někdo si vybral finanční karmu, jiný zdravotní někdo vztahovou.
A podle toho mu Vesmír ukazuje, co je přichystáno k řešení, pochopení :-).

Mělo by to pro nás být inspirující, povzbudivé, dobrodružné poznávat sebe sama a své možnosti, schopnosti.

Pokud jste se ve výše zmíněném našli nebo máte jiný problém, rádá vás s tím pomohu. Osvětlím vám cestu z toho ven :-).

Můžete se objednat na:

* konzultaci (osobní, po telefonu či Messengeru)
*andělské rodinné konstelace
* výklad karet
* práci s kyvadlem – vyčistit karmické bloky, nabíj energií vaše vizitky, reklamy aj.
* telefonickou poradnu
* metodu EFT – udravit své emoce 

Rovnováha dávání  a přijímání

Hojnost v našem životě ovlivňuje také nerovnováha dávání a přijímání. Zmiňuji to i ve své knize „Vesmírná nápověda v praxi“.

Představte si cestu a uprostřed vodící pruh. Obě strany vozovky jsou stejně široké.

Jedna strana představuje dávání – to, co ze sebe vydáváme ven – pro rodinu, do zaměstnání, přátelé.

A druhá strana cesty představuje přijímání – to, co k vám přichází a je jenom pro vás! – příjem vzduchu, lásky, stravy, financí, péče o sebe a svůj osobní rozvoj, zábava, rozvoj intuice, sebepoznání aj. 

Pokud ze sebe více dáváte (možná se sebeotětujete pro druhé), posouváte bílý vodící pruh. Zvětšuje se část dávání a zmenšuje se část přijímací.

Pokud si někdy říkáte – za dobrotu, na žebrotu – nemáte rovnováhu v dávání a přijímání.

Přílišná péče a starost o druhé vás vysiluje a málo se vám vrací. Vaše snahy nepadnou na úrodnou půdu, protože dáváte nevyžádané rady.

Ani nevíte, jak tím sobě a druhým ubližujete. Ubíráte jim možnost rozvíjet se. Předkládáte jim své zkušenosti, chcete je uchránit před jejich vlastními.
To je v rozporu s tím, proč jsme se sem narodili. Děláte si karmu, stavíte se proti božímu řádu.

Ani si neuvědomujete, že jim tím podrýváte jejich vlastní hodnotu, sebedůvěru – znesvéprávňujete.

Protože když si sami něco vyřeší, tak na tom potom porostou. Budou si více věřit a po čase jim půjde vše lehčeji.

Už jim nic předkládejte a více pečujte o sebe a své záležitosti. Zaměřujte pozornost k sobě :-). Nechce druhé volně dýchat. Pusťte je, dejte jim důvěru a oni to zvládnou.

Člověk, který je vychovaný v tom, že mu druzí ve všem pomáhají, nemá touhu se v něčem angažovat, poznávat nové. Časem začne být líný a lhostejný. Ví, že se nemusí snažit, stejně tu pro něj ostatní jsou. Stává se nezodpovědným člověkem, kterému nezáleží na druhým lidem.

Naučili ho jenom brát, neumí dávat. Vidí jen své potřeby a chce, aby byly za každou cenu naplněny. Časem to může být bezohledný člověk, zatrpklý a bez citu.

Přitahuje k sobě lidi (podle zákona přitažlivosti), kteří mu budou sloužit. Je dobrým manipulátorem.

A tak se setkají dva. Jeden, co hodně bere a druhý, co více dává – až na úkor sebe.

V případě, že vás manipulovali rodiče, jste na takové jednání zvyklí, máte tak vibrace, které vypočítavé lidi přitahuje.

Ani jeden není ve své identitě. Oba mají z dětství nastaveny role a programy, přesvědčení, podle kterých jednají, co vysílají.

Cestou ke změně a k tomu, aby byl člověk šťastný je práce na sobě – sebepoznávání. Mít otevřenou mysl a chtít to v životě změnit :-).

Pomoci vám v tom mohou mé karty Duhová poselství symbolů. Přinesou vám pravdu a ukáží řešení.

Nebo mé služby :-).