Technika emoční svobody

Chcete uzdravit své emoce? Osvobodit se od pocitů viny, žárlivosti, závisti, hněvu, ukřivděnosti?
Dokázat zpracovávat své strachy a vnitřní nespokojenost?

Tato úžasná poklepová metoda odstraňuje z lidského energetického systému pouze negativní a nepotřebné emoce,
které nám komplikují život, působí problémy či emoční bolest.

EFT vám pomůže vrátit ztracený klid a rozvahu, pomůže očistit vaši mysl.
Odstraní stresy, strachy, lítosti, bolesti.

Při konzultaci (osobní nebo on-line) se naučíte s touto metodou pracovat a pak si ji můžete
sami doma praktikovat a pomáhat si sami :-).

CENA   1000,-Kč / 1hodina
             1200,-Kč/ 1,5 hodiny