Kovy nebezpečné zdraví

6. 4. 2020

Bc. Bronislava Kubějová

Ukazuji lidem směr na jejich životní cestě k většímu prožívání radosti a spokojenosti. Pomáhám jim najít cestu z jejich problémů, učím je, jak si mohou sami pomoci s vesmírnou podporou. Můj příběh si přečtěte zde >>

Arsen – je velice užitečný při anémii a pro chuť k jídlu. V organismu člověka je arsenu 15 až 20mg. Nejbohatším zdrojem arsenu jsou mořští klepetnatci (langusty, humři apod.) a některé mořské ryby. Když obsah arsenu v půdě překročí určité hranice, zvětšuje se nebezpečí rakovin hrtanu a leukémie.

Kadmium – je velmi nebezpečný prvek, protože jeho nadbytek působí nesnesitelné bolesti svalů, lámou se kosti, deformuje se kostra, poškozují se plíce, ledviny atd. Kromě toho je kadmium asi základem všech novotvarů.
Denně přijímáme s potravou asi 48mg kadmia a totéž množství se vylučuje mocí a stolicí. Nejvíce kadmia je v játrech a v ledvinách (detoxikace) a něco málo v krvi. U otravy kadmiem velice pomáhá selen.

Berylium – je také velice jedovatý prvek. V poslední době se množství berylia ve vzduchu stále zvětšuje a stává se velmi znepokojujícícm. Otravy beryliem se projevují třemi známými způsoby:

– tzv. horečkou vývodů, která po 24 až 48 hodinách odeznívá
– toxickým zánětem plic, vystupujícm až za několi let
– vleklou otravou zvanou beryliźa, postiženy jsou plíce. 10% případů je smrtelných
Růst jeho spotřeby za poslední léta průmyslem je 500%, tedy 7 až 10x více než u ostaních kovů.

Olovo – všude, kde se vyskytne větší množství případů novotvarů, lze naslepo konstatovat, že je ve zvýšené míře přítomno olovo.
Otrava olovem má za následek růst hladiny vápníku a pokles hladiny hořčíku. Tedy zvýšenými dávkami hořčíku je možno toxicitu olova zmenšit a urychlit jeho vylučování. Dvojmocný hořčík zmenšuje rovněž hemolýzu zapříčiněnou olovem. Olovo poškozuje pdředevším mozek. Postižené děti jsou popudlivé a zároveň otupené, chovají se agresívně a nemají zájem o zábavu. Později vzniká encefalopatie, zbrzdění vnímání a nízké IQ.

Lidé žijící blízko frekventovaných silnic, v úzkých „kaňonech“ s průtahem znečištěného vzduchu mají dvě možnosti:
– co nejvíce utíkat „na čerstvý vzduch“, zejména děti
– dbát na stravu s dostatkem hořčíku, železa, vápníku, zinku a vitamínů. Vápník blokuje vstřebávání olova.

Rtuť – je velmi jedovatý prvek, ohroženi jsou převážně ti, kteří se živí rybami ze zamořených oblastí, dále lidé, kteří mají zubní plomby z amalgámu. Součástí amalgánu je totiž právě rtuť, jež způsobuje pozvolně postupující otravy. Zprvu jsou její projevy velice mírné, ale postupem času se neustále zhoršují.
Rtuť se z organismu vylučuje velice pomalu a stačí poškodit mozek, zrak, chuť i hmat a zároveň i psychiku.
Při otravě pomáhá velice, stejně jako u otravy kadmiem, podávání slenu.
Přípustná norma je 0,5 mg rtuti na 1 kg potravin.

Hliník – je prvkem velice rozšířeným v zemské kůře, v rostlinách i v živočičných tkáních, tudíž i v lidském organismu. V lidském těle máme hliníku od 50 do 150 mg. Hliník se z těla vylučuje stolicí, močí.

V současné době se hliníku získává z potravin jen velice málo, ale mnoho se jej přijímá z hliníkových nádob na vaření a také z různých hliníkových obalů. Pozor na konzumaci nápojů, skladovaných v hliníkových obalech, např. limonád.

Zdroj: J.Janča Co nám chybí

Další příspěvky

Koncem týdne jedu do Valmezu, tak jsem připravovala tělové svíce.

Zdravím vás všechny , tak jsem si koupila časopis Spirit