Nemoc a poselství našeho těla

6. 4. 2020

Bc. Bronislava Kubějová

Ukazuji lidem směr na jejich životní cestě k většímu prožívání radosti a spokojenosti. Pomáhám jim najít cestu z jejich problémů, učím je, jak si mohou sami pomoci s vesmírnou podporou. Můj příběh si přečtěte zde >>

Naše tělo nám říká nejen to, kde se chováme nesprávně, ale říká nám také vždycky přesně, co máme udělat, abychom se opět dostali do harmonie se životem. Posílá nám neustále poselství, a to nejen o různých symptomech nemocí, ale také o tvaru našeho obličeje, o naší mimice, gestikulaci nebo chůzi. Umožňuje nám vidět něco, co zůstává jinak skryté, a když příznaku nevěnujeme pozornost, pak nám pošle bolest, aby nás na posleství upozornila.

Vnitřním smyslem nemoci je, abychom se vzpamatovali, k čemuž nás v případě nouze donutí onemocnění. Vyžaduje, abychom naslouchali hlasu rozumu a změnili to, jací jsme, a to dřív, než bude pozdě.
Skutečné vyléčení nespočívá v potlačení příznaků, nýbrž v pochopení a znovuobnovení narušené harmonie. K tomu přirozeně nestačí nasadit pilulky a injekce, a to ani v případě, že jde o homeopatické prostředky.
Záleží naopak jen na tom, abychom znovu pochopili, co nám chce naše tělo říci a samozřejmě také na tom, abychom ho poslechli. Tím, že uvedeme do pořádku naše myšlenky, city, řeč a jednání, obnocí se znovu i tělesná harmonie a zdraví.

Nemoc je náš přítel a pomocník. Organismus nám totiž nemocí neříká jen to, že jsme se vydali špatným směrem a začali se chovat v životě nesprávně, a proto musíme změnit cestu, na níž se nacházíme.
Druh symptomu nám také ukazuje, kde organismu něco schází a co je třeba dělat, abychom se i vnitřně úplně uzdravili.

Následky zablokované životní energie

Průběh nějakého děje, každý čin začíná nejprve nějakou myšlenkou a představou. Díky myšlenkám a představám dochází potom k vegetativní přípravě těla, například ke zvýšení krevního tlaku, silnějšímu prokrvení nebo ke zrychlenému pulzu. Zároveň tělo reaguje zvýšenou nervovou aktivitou. To pak vede k aktivování příslušných svalů, které mají provést zamýšlený úkon.

Každý prožívá svou chorobu jinak

Energie může být blokována na všech úrovních:

  1. Pokud je energie (zlost, agrese, sexualita, záměrné jendání) blokována v myšlení, vede to k bolestem hlavy z napětí, k poruchám spánku a duševním poruchám.
  2. Je-li energie blokována na úrovni tělesných funkcí, dochází k vysokému krevnímu tlaku a nakonec k vegetativní dystonii.
  3. Pokud je energie blokována na úrovni nervů, je následkem neuralgie trojklanného nervu, roztroušená skleróza nebo pásový opar, nervový tik nebo zánět sedacího nervu.
  4. Je-li energie blokována v oblasti svalů, může to vést k onemocnění pohybového aparátu, jako je revma, dna, úraz nebo ochrnutí.

Jestliže je životní síla na určitém místě blokována a nepodaří se mi tuto blokádu odstranit, nutím život, aby mi uštědřil příslušnou lekci. Osud mě tak přiměje k tomu, abych udělal potřebný krok.

Osud je nejlepší terapeut, vyléčí nakonec každého a každý si může sám vybrat, jakým způsobem se chce poučit, zda královskou cestou poznání nebo obvyklou cestou nemoci a utrpení, protože když nejsem ochoten poučit se z poznání, nutím osud, aby mi dal „doučování“. Řečí symptomů mi tělo říká, nejen to, že jsem sešel z cesty, ale i to, kde jsem vypadl z řádu, a tím také, co je třeba dělat, aby byla harmonie znovu obnovena.

Každá choroba může vzniknout jen tehdy, když mezi centrálou v mozku, která vydává příkazy, a orgány nebo částmi těla, které těmto oblastem mozku podléhají, dojde i informační poruše nebo v extrémním případě dokonce k informačnímu výpadku, jelikož každý orgán nebo každá část těla je přímo spojená s určitou oblastí mozku a dostává odtud informace.
Tato část mozku však má také na starosti zpracování a řešení určitých problémů a konfliktů. Je-li nějaká část mozku neustále zatěžována takovými konflikty, nemůže už podřízenou část těla nebo orgán správně řídit. Narušené nebo dokonce chybějící informace vedou proto k poruchám tohoto orgánu nebo této části těla a člověk onemocní.

Teprve tehdy, je-li konflikt odstraněn, může informace opět volně proudit, tělo se reguluje samo a symprotm opět zmizí. Avšak vlivem informačního výpadku může dojít ke vzniku nevratných poškození. Zůstane-li konflikt neřešen, vznikne v příslušné oblasti mozku utkvělá představa, která člověka zaměstnává ve dne v noci. Přenos informací úplně a trvale zkolabuje. Nemoc se tak stává chronickou, tělo dáváneustále signál, že došlo k poruše, a bolestivě se domáhá toho, aby byla tato porucha odstraněna.
(Když svítí kontrolka benzínu v autě, nebudeme opravovat kontrolku, ale víme, že musíme dodat benzín).

Správná výživa

Jestliže chce člověk svému tělu pomoci, je třeba s tím začít co nejdříve, protože jen tak si uchová po celý život kondici a zdraví. První na řadě je přitom strava. Rozlišujeme však tři úrovně, které by měly být, pokud to člověk myslí vážně, optimální:

  1. Správná materiální potrava: To znamená nejíst nesprávné jídlo v nesprávnou dobu a v nesprávném vědomí, protože: Jídlo, které konzumejeme, nás bude soudit!
  2. Správná psychická potrava: Nerozčilovat a nevztekat se, odstranit stres, strach a pocity viny a nezraňovat jeden druhého, ale vesele a klidně kráčet životem.
  3. Správná duchovní potrava: Pozitivně myslet, mluvit a jednat, protože nač člověk své vědomí zaměří, tím se také stane. Stejně důležité je i číst, poslouchat a dívat se na správné věci. Zkrátka řečeno: Žije-li člověk ve skutečném sebevědomí, je a zůstane zdravý.

Tímto postojem posilujeme svůj psychický imunitní systém, a to je klíč k trvalému zdraví, protože každý je dnes tím, co si myslel včera, a bude zítra tím, co si myslí dnes. To, co tedy potřebujeme, je duchovní obnova, které dosáhneme myšlenkovou disciplínou.

 

Zdroj: K.Tepperwein Řeč těla

Další příspěvky

Koncem týdne jedu do Valmezu, tak jsem připravovala tělové svíce.

Zdravím vás všechny , tak jsem si koupila časopis Spirit