Čakry – energetický systém těla

6. 4. 2020

Bc. Bronislava Kubějová

Ukazuji lidem směr na jejich životní cestě k většímu prožívání radosti a spokojenosti. Pomáhám jim najít cestu z jejich problémů, učím je, jak si mohou sami pomoci s vesmírnou podporou. Můj příběh si přečtěte zde >>

Čakry jsou energetická centra v těle. Neustále vyzařují a nasávají energii. Pokud se necháte pohltit negativními myšlenkami zanesou se hustou, temnou energií. Znečištěnými čakrami nemůže energie volně proudit, a vy se proto budete cítit unavení a nevyrovnaní. Můžete teké přijít o některé psychické schopnosti, na něž jste byli zvyklí.

Každé téma, jehož se vaše myšlenky mohou týkat, souvisí s určitou čakrou. Určitou čakru ovlivňují myšlenky na peníze a kariéru, jinou zase přemítání o vztazích, budoucnosti, chuti k jídlu, životním stylu a zvycích, nebo cílech a ambicích. Pokud jsou vaše úvahy založené na lásce a důvěře, pak všechny čakry praují tak, jak mají. Vaše energie i život hladce plynou a vy zažíváte harmonii a blaženost.

Většina z nás se však občas neubrání starostem a nedůvěře v běh života. Strach pak negativně ovlivňuje čakru, jíž se dané téma týká. Ta se zanese, smrští nebo naopak zvětší. Následkem toho můžete být například unavení nebo apatičtí bez zjevné příčiny. Stav čaker významně ovlivňuje intuitivní schopnosti.

 1. čakra – čakra kořenová– na spodním konci páteře, barva čevená, je spojená s fyzickým bezpečím a ovlivňují ji myšlenky a pocity týkající se těchto oblastí:
  – finance:peníze, úspory, placení účtů, hospodaření, hazardní hry a loterie
  – kariéra: pocit, jestli je vaše práce pro vás „ta pravá“ a jestli jste za ni dostatečně finančně ohodnoceni, zaměstnanecké výhody, důchod, dojíždění, propuštění nebo povýšení, strach z budoucnosti
  – bydlení: stěhování, pocit bezpečí, atmosféra a energie vašeho domova, jeho uspořádání a údržba, koupě nového domu nebo bytu
  – fyzické bezpečí: pocit bezpečí nebo ohrožení
  – uspokojování fyzických potřeb: dostatek jídla a očacení pro vás i vaše blízké
  – majetek: dopravní prostředky, nábytek, šperky, pracovní vybavení

Obavy z nenaplnění fyzických potřeb časem způsobí, že se čakra kořene zmenší a ztmavne. Doslova svou kořenovou čakru otrávíte starostmi o peníze, majetek a kariéru a vytvoříte si tak pocity omezení a nedostatku. Budete mít neustále pocit, že s penězi nemůžete „vyjít“. Se zablokovanou 1. čakrou se pak budou plnit vaše nejhorší očekávání (ohledně peněz).

 1. čakra – sakrální– uprostřed mezi pupíkem a spodním koncem páteře – barva oranžová, ovlivňují ji myšlenky a pocity týkající se těchto oblastí:
  – touha po uspokojení fyzických potřeb:jídlo, pití, sex, vzrušení
  – závislosti: na alkoholu nebo jiných drogách, na jídle nebo jiných látkách
  – vaše tělo: spánek, životní styl, zdraví, hmotnost, myšlenky týkající se vzhledu

Pokud se stresujete tématy týkajícími se vašeho těla, sakrální čakra se scvrkne a zablokuje. Můžete to pocítit jako nepřirozenou únavu nebo apatii.

 1. čakra – solar plexu – dva prsty nad pupkem- barva žlutá, ovlivňují ji myšlenky a pocity týkající se těchto oblastí:
  – síla a moc:strach z moci nebo naopak touha mít větší moc, strach z autorit, posedlost silou a mocí, zájem o osoby nebo skupiny lidí disponující výraznou mocí
  – ovládání:strach z ovládání ostatními, strach ze ztráty kontroly, touha po sebeovládání, touha mít kontrolu nad danou situací nebo ostatními lidmi, současné nebo minulé zážitky ovládání okolím nebo vymknutí kontrole

Pokud se obáváte, že se vás okolí pokouší ovládnout a řídit, bude vaše třetí čakra pravděpodobně malá a tmavě žlutá. Pokud jste posedlí získáním větší moci, bude vaše třetí čakra nejspíš zvětšená a zkalená.

 1. čakra – srdeční– uprostřed hrudníku – barva zelená, ovlivňují ji myšlenky a pocity týkající se těchto oblastí:
  – mezilidské vztahy:vztah s matkou, otcem, prarodiči, sourozenci i ostatními členy rodiny, s bývalými milenci a partnery, s přáteli, spoluprracovníky, zaměstnavateli, učiteli, s vrstevníky, ale i s cizími lidmi
  – láska:božská láska pocházející z vašeho vyššího já, romantická a platonická láska, láska mezi rodinnými příslušníky
  – připoutanost k lidem:spoluzávislost, nefunkční vztah založený na závislosti nebo posedlost jinou osobou
  – milosrdnost a nemilosrdnost:vůči sobě nebo jinému člověku (žijícímu, zesnulému, slavnému, známému, rodinnému příslušníku), vůči zemi, národu, politické straně nebo organizaci

Jakékoliv obavy ohledně dávání nebo přijímání lásky se v srdeční čakře usazují a mají za následek její zmenšení a degeneraci. Vztahy založené na závislosti a posedlosti obvykle vyústí k jejímu zablokování a nepřirozenému zvětšení. V obou dysfunkčních případech nejsou lidé schopni zažívat opravdovou lásku.
Srdeční čakra je jedním z nejdůležitějších orgánů pro rozvíjení intuice a jasnocitu, tzn. „jasného cítění“. Čím víc dokážete otevřít a očistit své srdce, tím více se budete moci na své intuitivní vjemy spolehnout.

 1. čakra – krční– na krku v blízkosti ohryzku – světle modrá, ovlivňují ji myšlenky a pocity týkající se těchto oblastí:
  – pravdomluvnost:vůči sobě, svým blízkým, známým, klietům a zákazníkům, spolupracovníkům i nadřízeným posluchačům nebo obecenstvu
  – komunikace: včetně zpěvu, psaného i mluveného projevu, umělecké tvorby, channelingu a učení jiných lidí
  – schopnost říci si o své potřeby: bohu, svým blízkým, zaměstnavateli, spolupracovníkům, ale i sobě samým

Strach z komunikace krční čakru oslabuje, což může být často vnímáno jako nepříjemné pocity v inkriminované oblasti. Neustálé nutkání komunikovat zase může krční čakru příliš stimulovat a vést k nerovnováze a disproporcionálnímu zvětšení.

 1. čakra – třetí oko– uprostřed mezi očima – barva indigová (tmavě modrá), ovlivňuje myšlenky a pocity týkající se těchto oblastí:
  – budoucnost:touha nebo naopak nechuť vidět, co nás čeká
  – minulost: když vás vaše vize vyděsila nebo když jste byli v tomto nebo v jednom z minulých životů pronásledovaní za své „nadpřirozené“ schopnosti
  – víra v duchovno: touha nebo naopak nechuť vidět duchy a anděly
 2. čakra – korunní– na temeni hlavy, barva fialová, ovlivňují ji myšlenky a pocity týkající se těchto oblastí:
  – Bůh:jestli k němu máte blízko nebo jste se mu odcizili, jestli máte ke Stvořiteli neutrální vztah nebo jestli se na něj zlobíte
  – náboženství nebo duchovnost:pokud máte negativní zkušenosti s tradičním náboženstvím, vaše zloba a neschopnost odpustit mohou způsobit, že se korunní čakra uzavře
  – božské vedení: náš postoj k přijímání pokynů a inspirace z univerzálního zdroje. Některé lidi představa, že by jim někdo „říkal“, co mají dělat, upřímně děsí, i kdyby to měl být Bůh nebo kolektivní nevědomí
  – víra: naše ochota nebo neochota přijímat informace z vyšších sfér, tzn. bez toho, abychom věděli, odkud jsou

Korunní čakra je v čakrovém systému lidského těla nejvyšší.

Čistit čakry (harmonizovat je) můžeme pomocí reiki, kamenů, svíček, aromaterapie, mandal, kyvadla, barev, muzikoterapie, vizualizace, můžeme také meditovat pro očistu čaker, nebo poprosit o čištění anděly.

Další příspěvky

Koncem týdne jedu do Valmezu, tak jsem připravovala tělové svíce.

Zdravím vás všechny , tak jsem si koupila časopis Spirit