Andělské vzkazy

6. 4. 2020

Bc. Bronislava Kubějová

Ukazuji lidem směr na jejich životní cestě k většímu prožívání radosti a spokojenosti. Pomáhám jim najít cestu z jejich problémů, učím je, jak si mohou sami pomoci s vesmírnou podporou. Můj příběh si přečtěte zde >>

Léčivá moc andělů nemá hranic. Mohou nám pomoci vylepšit naše vztahy, zaměstnání, finanční záležitosti i bydlení a vyřešit jakékoli další problémy.

Zákon svobodné volby říká, že andělé nesmí do našich životů zasahovat, pokud jim k tomu nedáme výslovné svolení. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy se ocitneme v ohrožení života a přitom ještě nenastal náš čas zemřít.

Andělé chtějí uzdravit náš život, přejí si však, abychom se naučili říkat si o pomoc.

Andělé vzkazují:“Jakmile pocítíte příznaky nějaké vnitřní bolesti, zavolejte Boží nebeská stvoření a požádejte o pomoc i o radu. Rozumný člověk, když ucítí kouř, nebude vyčkávat s telefonátem hasičům, až dům pohltí plameny. V té chvíli už může být takové volání téměř zbytečné. Nečekejte s voláním Božího jména až na dobu, kdy vás ochromí nezvládnutelný strach.
V ten okamžik – tak jako vždy – vám Bůh pošle pomoc a útěchu. I když se tak stane, možná zpočátku nepoznáte laskavé objetí Jeho náruče, neboť se budete cítit uvězněni mezi mnoha vrstvami strachu, které vás dělí od nebe. Nejrozumněji se zachová ten, kdo se naučí sledovat své zdraví a pohodu a v případě potřeby neváhá pořádat jakékoli nebeské bytosti o pomoc a útěchu.
Dobře se tuto lekci naučte, mí nejsladší, a vždy pamatujte na své vnitní já tím, že si řeknete o pomoc, kdykoli ji budete potřebovat. Pak přílivy a odlivy vašich obav nebudou přicházet v prudkých poryvech, nýbrž v jemných vlnách, kiteré nenaruší klid vaší mysli.“

K tomu, aby vám andělé přišli na pomoc, není třeba žádných zvláštních zaříkávadel. Stačí si jen pomyslet: Andělé! a oni se okamžitě přihlásí. Každého, tedy i vás, od narození až do smrti provázejí nejméně dva strážní andělé. Nic, z toho co kdy uděláte nebo nač pomyslíte, nemůže vaše anděly přimět, aby vás opustili nebo milovali méně. Jejich láska k vám je mocná a neklade si žádné podmínky. Můžete také poprosit o další anděly.

K tomu, aby nám andělé pomohli, stačí učinit následující kroky:

  1. Požádejte.
  2. Odevzdejte problém.
  3. Věřte v Boha – Bohu a andělům nemůžeme vnucovat vlastní scénář, ajk mají nápravu naší situace podniknout. Věřte tedy, že se nekonečná Božská moudrost a tvořivost přijde s řešením mnohem lepším, než o jakém naše lidská mysl dokáže třeba jen snít. Pamatujte si: Bůh si přeje, abyste byli šťastní!
  4. Následujte Boží pokyny – poté, co svěříte svůj problém Bohu a andělům, můžete být vyzváni, abyste podnikli určité lidské kroky k vylepšení dané situace. Tyto pokyny k vám přijdou prostřednictvím hlasů, snů, představ, tušení nebo intuitivních pocitů.
    Žádná situace není příliš velká ani příliš malá na to, aby ji pro vás andělé nemohli rozřešit. Ať už chcete místo k parkování, peníze na zaplacení účtů nebo lepší zdraví, v každém případě vám andělé rádi vyhoví. Největší odměnou je pro ně vaše štěstí, takže, pokud je to v souladu s Božím záměrem, poskytnou vám cokoli, co vás potěší. Ostatně radost je přeci vaším vrozeným právem a vy si ji zasloužíte!

Andělé dělají co mohou, aby upoutali naši pozornost a navázali s námi kontakt. Tím pomáhají vyléčit naše životy. My ovšem často podceňujeme znamení, která nám dávají, a považujeme ze za pouhé náhody nebo výplody vlastní fantazie.

Když opakovaně slyšíte stejnou píseň nebo zaznamenáte stejnou číselnou řadu, věnujte jim pozornost a věřte jim. Třeba jsou to odpovědi na vaše otázky nebo modlitby.
Andělé vám jemně zašeptají do ucha, takže zvednete oči právě včas, abyste zaznamenali čas na hodinách nebo telefonní číslo na billboardu. Andělé doufají, že si uvědomíte, že stejnou číselnou řadu vidíte už poněkolikáté. Například můžete často vídat čísla 111 a mít pocit, že kdykoli se podíváte na hodinky, bude na nich 1:11 nebo 11:11.

Dalším způsobem, jak nám andělé ukazují významné číselné řady, jsou fyzické zásahy, kdy například zařídí, aby před námi jelo auto se specifickou pznávací značkou, jíž si máte všimnout. Také když se lidé budí každou noc ve stejnou dobu, i tohle může být vzkaz od andělů. Ti, kdo si tento fenomén uvědomují, se stávají odborníky na výklad smyslu různých pznávacích značek.

Pokud nevíte co tím chtějí andělé sdělit, zeptejte se jich:“Co se mi snažíte říct? třeba večer před spaním, nebo si o řešení situace, problému nechejte zdát sen, ve kterém Vám to andělé vysvětlí a s radostí poskytnou další informace, které vám pomohou rozluštit význam jejich číselných poselství.

Andělské vzkazy často obsahují kombinace dvou nebo více čísel. Pokud se ve vašich vzkazech vyskytují tři nebo více čísel, spojte dohromady výklady příslušných číselných kombinací. Když například opakovaně zaznamenáte číselnou řadu 312, použijte výklad číselné kombinace 3 a 1  plus kombinace 1 a 2.
Nebo, cítíte-li se k tomu naváděni, můžete čísla sečíst. Sčítejte všechna další čísla tak dlouho, až vám zůstane jen jedno jediné číslo.

 

Kombinace čísla 1

Čísla 1 a 2, například 121 nebo 112 – Naše myšlenky jsou jako semínka, která začínají klíčit. Možná už jste zahlédli důkazy toho, že se vaše přání naplňují. Znamená to, že se věci ubírají a budou ubírat vytouženým směrem. Neztrácejte víru!

Čísla 1 a 3, například 133 nebo 113 – Nanebevzetí mistři s vámi spolupracují na vašich myšlenkových procesech. Učí vás dávné moudrosti zhmotňování. Posílají vám energii, která vás zachrání před pocity zmaru, a dodávají vám odvahu soustředit se na skutečné cíle vaší duše. Navíc vám mohou tito nanebevzatí mistři nabídnout rady, vedení a návrhy k vašemu životnímu poslání. Především vás však utvrzují v tom, že každé dílo začíná na úrovni myšlenky nebo nápadu. Požádejte je, aby vám pomohli moudře zvolit to, co opravdu chcete.
Čísla 1 a 4, například 114 nebo 144 – Andělé vás naléhavě upozorňují, abyste pečlivě sledovali své myšlenky. Radí vám, ať si něco přejete, neboť jste v situaci, ve které se vaše myšlenky okamžitě zhmotní. (poznámka:411 znamená: Požádejte anděly o důležité informace, které v této chvíli potřebujete.)
Čísla 1 a 5, například 115 nebo 551 – Vaše myšlenky jsou tím, co mění váš život. Nadále je tedy směřujte vytouženým směrem. Pokud si blížící se změny nepřejete, můžete je zastavit nebo změnit tím, že pozměníte své myšlení.
Čísla 1 a 6, například 116 nebo 661 – Nadále orientujte své myšlenky k nebi a zbavte se obav z hmotného nedostatku. (Poznámka:611 znamená: Požádejte o pomoc s tím, co vás v tomto okamžiku na hmotném světě irituje nebo štve.)
Čísla 1 a 7, například 117 nebo 771 – Ta vám potvrzují, že si vedete skvěle. Jste na správné cestě, tak kráčejte dál! Je to znamení, že jste si vybrali správné myšlenky a že byste se měli ještě pevněji soustředit na své cíle. Nezapomeňte ke svým myšlenkám přidat vhodné emoce , například vděčnost za dary, kterých se vám v životě dostalo. Vděk urychlí proces zhmotňování vašich přání.
Čísla 1 a 8, například 181 nebo 818 – Blížíte se ke konci důležité fáze svého života. Pokud vás nějaká jeho část unavuje, buďte rádi, že už se blíží její vyléčení nebo nahrazení něčím lepším. Odevzdejte a propusťte ty části svého života, které nefungují, neboť vaše myšlenky na lepší život se stávají skutečností.
Čísla 1 a9, například 119 nebo 199 – Coby důsledek vašich myšlenek se před vámi otevírají nové dveře. Teď máte příležitost pohlédnout svým myšlenkám do tváře a zblízka si prohlédnout své vlastní výtvory. Opusťte vše staré, neboť bude, v souladu s vašimi touhami, nahrazeno novým.
Čísla 1 a 0, například 100 a 110 – Mocné vedení Boha a andělů váš žádá, abyste změnili své myšlenky. Možná jste se modlili za své zdraví a štěstí. Pokud ano, toto je odpověď na vaše modlitby. Bůh ví, že řešení, jež hledáte, se rodí ve vašich myšlenkách. Požádejte Boha , aby vedl vaše myšlenky správným směrem a podpořil vás během tohoto přechodného období.

 

Kombinace čísla 2

Čísla 2 a 1, například 221 nebo 112 – Naše myšlenky jsou jako semínka, která začínají klíčit. Možná už jste zahlédli důkazy toho, že se vaše přání naplňují. Znamená to, že se věci ubírají a budou ubírat vytouženým směrem. Neztrácejte víru!

Čísla 2 a 3, například 223 nebo323 – Nanebevzatí mistři vystupují v roli spolutvůrců vašeho nového projektu. Říkají vám, že sdílejí vaše nadšení a vědí, že všechno vychází tak,jak si přejete. Mistři vidí, že vaše budoucnost bude zaručeně plná štěstí, po kterém toužíte. Užijte si tuto novou fázi vašeho života!
Čísla 2 a 4, například 224 nebo 244 – Jak se píše v duchovním textu zvaném Kurz zázraků:

„Andělé ochraňují váš čerstvě narozený záměr.“ Toto je znamení, že vám shora pomáhají, abyste mohli učinit vytoužený přechod. Zvláště v této době potřebujete vědět, že nejste sami. Číselné řady s čísly 2 a 4 jsou signálem od vašich andělů, kterým tak dávají najevo, že s vámi v současné době velmi těsně spolupracují.
Čísla 2 a 5, například 255 nebo 225 – Vaše modlitby a úmysly byly jasné, silné a bezvýhradné. Proto můžete očekávat, že změna přijde rychleji, než jste plánovali. Nedopusťte, aby váš náhlé splnění vašich přání překvapilo. Možná k tomu dojde nějakým, neočekávaným způsobem, takže neztrácejte víru. Často promlouvejte k Bohu a žádejte Jej o ujištění.
Čísla 2 a 6, například 266 nebo 226 – Na obzoru se rýsuje koupě nebo získání něčeho nového.
Čísla 2 a 7, například 277 nebo 272 – Ucházeli jste se v nedávné době o novou práci, přijetí do školy nebo o půjčku? Tato čísla signalizují dobré zprávy. Žádají vás, abyste nepolevovali a nekolísali ve své víře.
Čísla 2 a8, například 288 nebo 282 – Jedny dveře se začínají otevírat, zatímco jiné se zavírají. Je důležité, abyste v této chvíli pozorně následovali svou intuici, neboť ta vás povede ke krokům, které vám během tohoto přechodu zajistí trvalou hojnost.
Čísla 2 a9, například 299 nebo 292 – Pokud jste v nedávné době utrpěli nějakou ztrátu (práce, partnera atd), můžete očekávat, že velmi brzy získáte náhradu. Všechno pracuje pro vás, i když se třeba mnoho věcí děje v zákulisí a vy máte pocit, že na váš Bůh zapomněl. Nebojte se! Vnímejte energii svého života, který se právě teď pohybuje kupředu. Vaše nedávná ztráta neměla být trestem. Namísto toho vás vesmír připravuje na něco nového.
Čísla 2 a 0, například 200 nebo 202 – Bůh chce, abyste věděli, že na vás nezapomněl ani vás neopustil. Opravdu vás hluboce miluje. Ve skutečnosti připravuje nádhernou novou fázi vašeho života. Promlouvejte k němu často a sami ucítíte přicházející zázrak. Bůh vám také připomíná důležitost „Božského načasování.“ Někdy musejí nejprve nastat vhodné okolnosti, a teprve pak je možné dosáhnout vytouženého cíle. Pokud budete pevně trvat na svých myšlenkách a víře, nic vám nemůže zabránit v naplnění vašeho přání.

 

Kombinace čísla 3

Čísla 3 a 1, například 311 nebo 313 – Nanebevzatí mistři s vámi spolupracují na vašich myšlenkových procesech. Učí vás dávné moudrosti zhmotňování. Posílají vám energii, která vás zachrání před pocity zmaru, a dodávají vám odvahu soustředit se na skutečné cíle vaší duše. Navíc vám mohou nanebevzatí mistři nabídnout tady, vedení a návrhy k vašemu životnímu poslání. Hlavně vás ale utvrzují v tom, že každé dílo začíná na úrovni myšlenkynebo nápadu. Požádejte je, aby vám pomohli moudře zvolit to, co opravdu chcete.

Čísla 3 a 2, například 322 nebo 332 – Nanebevzatí mistři vystupují v roli spolutvůrců vašeho nového projektu. Říkají vám, že sdílejí vaše nadšení a vědí, že všechno vychází tak, jak si přejete. Mistři vidí, že vaše budoucnost bude zaručeně plná štěstí, po kterém toužíte. Užijte si tuto fázi svého života!
Čísla 3 a 4, například 334 nebo 344 – Právě teď se okolo vás nachází spousta pomocníků! Nanebevzatí mistři a andělé jsou tady, aby vám poskytovali pomoc, rady a lásku. Natáhněte k nim ruce, stejně jako oni je natahují k vám.
Čísla 3 a 5, například 353 nebo 335 – Nanebevzatí mistři vás chtějí připravit na blížící se velkou životní změnu. Chtějí, abyste věděli, že vás budou během této změny držet za ruku, a že všechno dobře dopadne. Přijměte tuto změnu a očekávejte požehnání, které s sebou přináší.
Čísla 3 a 6, například 363 a 336 – Vaši nanebevzatí mistři vám pomáhají zhmotňovat věci, které potřebujete ke svému Božskému životnímu poslání. Ať už jde o peníze na zaplacení školného nebo nalezení místa, kde byste mohli učit nebo léčit ostatní, mistři už na tom pracují. Chtějí, abyste věděli, že si zasloužíte jejich pomoc, neboť díky ní budete schopni dávat ostatním.
Čísla 3 a 7, například 377 nebo 373 – Nanebevzatí mistři září radostí. Oni nejenže vidí vaše skutečné vnitřní Božství, ale také souhlasí s cestou, kterou jste si zvolili. Chtějí, abyste věděli, že si zasloužíte štěstí a dopřávali si nebeskou radost, které je součástí vašeho Božského dědictví a zvolené cesty.
Čísla 3 a 8, například 338 nebo 383 – „Pokračujte“, vzkazují vám mistři. Dodejte svým myšlenkám a pocitům energii i směr. Přehodnoťte svůj postoj – dopomůže vám k tomu vědomí, že jste jedno s Bohem, s každým stvořením, a s veškerým životem.
Čísla 3 a 9, například 393 nebo 339 – Toto je naléhavá výzva, abyste ze svého života vyloučili situace, které nejsou poctivé nebo už posloužily svému účelu. Nelpěte na nich jen ze strachu. Vězte, že v každém okamžiku je o vás postaráno. Je důležité, abyste se na sebe a svou budoucnost dívali pozitivně. Takový postoj totiž vytváří to, co budete prožívat. Proto požádejte mistry, aby vám pomohli si vybírat vaše myšlenky z pozice lásky.
Čísla 3 a 0, například 300 nebo 330 – Bůh a nanebevzatí mistři se snaží upoutat vaši pozornost, pravděpodobně jde o záležitost, jež souvisí s vaším božským životním posláním. Existují nějaké rady, které jste v poslední době ignorovali? Pokud ano, můžete mít pocit, že jste se ocitli ve slepé uličce. Pomocí této číselné řady vás Nebesa upozorňují, že musíte sehrát svou roli v procesu spolutvoření. To znamená poslouchat a následovat Božské výzvy k podniknutí určitých kroků.

 

Kombinace čísla 4

Čísla 4 a 1, například 441 nebo 411 – Andělé vás naléhavě upozorňují, abyste pečlivě sledovali své myšlenky. Radí vám, ať si něco přejete, neboť jste v situaci, ve které se vaše myšlenky okamžitě zhmotní. (Poznámka:411 znamená: „Požádejte anděly o důležité informace, které v této chvíli potřebujete.“)

Čísla 4 a 2, například 422 nebo 442 – Jak se píše v duchovním textu zvaném Kurz zázraků:

„Andělé ochraňují váš čerstvě narozený záměr.“ Toto je znamení, že vám shora pomáhají, abyste mohli učinit vytoužený přechod. Zvláště v této době potřebujete vědět, že nejste sami. Číselné řady s čísly 2 a 4 jsou signálem od vašich andělů, kterým tak dávají najevo, že s vámi v současné době velmi těsně spolupracují.
Čísla 4 a 3, například 443 nebo 433 – Právě teď se okolo vás nachází spousta pomocníků! Nanebevzatí mistři a andělé jsou tady, aby vám poskytovali pomoc, rady a lásku. Natáhněte k nim ruce, stejně jako oni je natahují k vám.
Čísla 4 a 5, například 455 nebo 445 – Vaši andělé stojí za jednou z významných změn, které ve vašem životě právě probíhají.
Čísla 4 a 6, například 446 nebo 466 – Vaši andělé vás varují, že se příliš soustředíte na hmotný svět. Žádají vás, ať jim odevzdáte své starosti, aby mohli zasáhnout. Uveďte do rovnováhy své myšlenky zaměřené do nebe s těmi spojenými se zemí. Vězte, že se vám dostává skutečně neomezené podpory, zvláště pracujete-li ruku v ruce s Božským.
Čísla 4 a 7, například 477 nebo 447 – Andělé vám gratulují a říkají: „Nepolevujte ve skvělé práci. Daří se vám. Soustřeďte své myšlenky, neboť to přináší výrazný a pozitivní efekt.“
Čísla 4 a 8, například 488 nebo 448 – Takto vám vaši andělé vzkazují, že se určitá fáze vašeho života chýlí ke konci. Chtějí , abyste věděli, že až k tomu dojde, budou s vámi a pomohou vás nasměrovat do nové situace, která bude lépe odpovídat vašim potřebám, přáním a cílům.
Čísla 4 a 9, například 494 nebo 449 – Andělé vás upozorňují, že je načase zbavit se všeho,co už je za vámi. Připomínají vám, že když se jedny dveře zavírají, nějaké nové se otevírají. Andělé vám pomáhají otevírat nové dveře a překonávat bolest spojenou se změnou, kterou procházíte. Prosím požádejte své anděly, aby vám pomohli věřit, že tyto konce a začátky jsou odpovědí na vaše modlitby.
Čísla 4 a 0, například 440 nebo 400 – Bůh a andělé chtějí, abyste věděl/a, že jste velmi, velmi milován/a. Žádají, abyste se na chvíli zastavili a uvědomili si tuto lásku, neboť zodpoví mnohé z vašich otázek a vyřeší jakýkoli problém.

 

Kombinace čísla 5
Čísla 5 a 1, například 511 nebo 515 – Myšlenky jsou tím, co mění váš život. I nadále je tedy směřujte vytouženým směrem. Pokud si blížící se změny nepřejete, můžete je zastavit nebo změnit tím, že pozměníte své myšlení.
Čísla 5 a 2, například 522 nebo 552 – Vaše modlitby a úmysly byly jasné, silné a bezvýhradné. Proto můžete očekávat, že změna přijde rychleji, než jste plánovali. Nedopusťte, aby vás náhlé splnění vašich přání překvapilo. Možná ktomu dojde nějakým neočekávaným způsobem, takže neztrácejte víru. Často promlouvejte kBohu a žádejte Jej o ujištění.

Čísla 5 a 3, například 533 nebo 553 – Nanebevzatí mistři vás chtějí připravit na blížící se velkou životní změnu. Chtějí, abyste věděli, že vás budou během této změny držet za ruku a že všechno dobře dopadne. Přijměte tuto změnu a očekávejte požehnání, které ssebou přináší.

Čísla 5 a 4, například 554 nebo 544 – Vyšší andělé stojí za jednou zvýznamných změn, které ve vašem životě právě probíhají.
Čísla 5 a 6, například 556 nebo 566 – Ve vašem materiálním životě se chystá zásadní změna – možná získáte nový dům, auto nebo jiný majetek.

Čísla 5 a 7, například 577 nebo 575 – Tato čísla potvrzují, že se kvám nezadržitelně žene změna, a ta vás obohatí buď po fyzické, emocionální nebo intelektuální stránce – popřípadě to bude kombinace všech tří. Pokračujte zvoleným směrem a brzy zpozorujete, jak tyto změny zkvalitňují váš vlastní život i život lidí okolo vás.

Čísla 5 a 8 ,například 588 nebo 558 – Tato číselná řada signalizuje,že se nacházíte vjedenácté hodině, přímo před velkou změnou. Nebojte se, neboť během tohoto přechodu,který nastane velmi brzy, se vám dostane podpory i lásky.

Čísla 5 a 9, například 599 nebo 595 – Aby se mohla tato nová změna zhmotnit, je důležité zbavit se minulosti. Tato číselná řada vás žádá, abyste odhodili to staré a uvědomili si, že ve své době splnilo svůj důležitý účel. Život je ale proměnlivý a změna nevyhnutelná. Vězte, že něco nového stojí před vašimi dveřmi a čeká na pozvání dovnitř. Umožníte mu vstoupit tehdy,až se oprostíte od toho starého.

Čísla 5 a 0, například 500 nebo 550 – Důležitý vzkaz, že změny ve vašem životě jsou vBožském a naprostém pořádku. Jsou darem od Boha a tedy vsouladu s tím, jaké má s vaším vyšším já plány.

 

Kombinace čísla 6

Čísla 6 a 1, například 611 nebo 661 – Nadále směřujte své myšlenky knebi a zbavte se obav zhmotného nedostatku. (Poznámka:611 znamená: Požádejte o pomoc stím, co vás vtomto okamžiku vhmotném světě irituje nebo štve.)

Čísla 6 a 2, například 622 nebo 662 – Na obzoru se rýsuje koupě nebo získání něčeho nového.

Čísla 6 a 3, například 663 nebo 633 – Vaši nanebevzatí mistři vám pomáhají zhmotňovat věci, které potřebujete ke svému Božskému životnímu poslání. Ať už jde o peníze na zaplacení školného nebo nalezení místa, kde byste mohli učit nebo léčit ostatní, mistři už na tom pracují. Chtějí, abyste věděli, že si zasloužíte jejich pomoc, neboť díky ní budete schopni dávat ostatním.

Čísla 6 a 4, například 644 nebo 664 – Vaši andělé vás varují, že se příliš soustředíte na hmotný svět. Žádají vás, ať jim odevzdáte své starosti, aby mohli zasáhnout. Uveďte do rovnováhy své myšlenky zaměřené do nebe stěmi spojenými se zemí. Vězte, že se vám dostává skutečně neomezené podpory, zvláště pracujete-li ruku vruce sBožským.

Čísla 6 a 5, například 665 nebo 655 – Ve vašem materiálním životě se chystá zásadní změna – možná získáte nový dům, auto nebo jiný majetek.

Čísla 6 a 7, například 667 nebo 677 – Potvrzení, že vaše myšlenky a práce smateriálním světem jsou přesně takové, jaké mají být. Podařilo se vám vyrovnat myšlenky a aktivity tak, abyste pečovali o svou mysl, tělo i duši. Nepolevujte ve skvělé práci:

Čísla 6 a 8, například 668 nebo 688 – Zanedlouho se rozloučíte sčímsi zvašeho materiálního světa, třeba prodáte část majetku. Pokud nechcete nic ztratit ani prodat, můžete změnit své myšlenky, a tím i tuto tendenci. Pokud ale máte vúmyslu prodat nebo propustit něco ze svého hmotného života, považujte to za znamení, že se vaše přání brzy splní.

Čísla 6 a 9, například 669 nebo 699 – Znamená oproštění se od hmotných statků, zvláště pokud jste trpěli posedlostí po konkrétním majetku. Tato číselná řada vás žádá, abyste se jej vzdali a oprostili se od něj. Je to také vzkaz, že něco, co jste prodali nebo ztratili, bude brzy nahrazeno čímsi lepším. Buďte otevření novým věcem, a ty předčí vaše očekávání, neboť jste na toto povýšení připraveni. Zasloužíte si to nejlepší!

Čísla 6 a 0, například 600 nebo 660 – Toto poselství od Stvořitele se týká vašeho materiálního života. Bůh vás žádá, abyste se méně soustředili na světské touhy. Neznamená to, že by po vás Bůh požadoval život v chudobě, spíše chce, abyste se pokusili naplňovat své potřeby duchovnějším způsobem. Vězte, že Bůh je ve vás a je zdrojem všeho, co potřebujete. Stačí jen udržet svou víru, projevit vděčnost a otevřít se znamením i novým příležitostem, které vám přinesou to, co potřebujete. Podstatou poselství, které přináší tyto číselné sekvence, je věta: „Ale hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno.“

 

Kombinace čísla 7

Čísla 7 a 1, například 711 nebo 771 – Ta vám potvrzují, že si vedete skvěle. Jste na správné cestě, tak kráčejte dál! Je to znamení, že jste si vybrali správné myšlenky a že byste se měli ještě pevněji soustředit na své cíle. Nezapomeňte ke svým myšlenkám přidat vhodné emoce, například vděčnost za dary, kterých se vám vživotě dostalo. Vděk urychlí proces vašich manifestací.

Čísla 7 a 2, například 722 nebo 772 – Ucházeli jste se vnedávné době o novou práci, přijetí do školy nebo o půjčku? Tato čísla signalizují dobré zprávy. Žádají vás, abyste nepolevovali a nekolísali ve své víře.

Čísla 7 a 3, například 773 nebo 733 – Nanebevzatí mistři září radostí. Oni nejenže vidí vaše skutečné vnitřní Božství, ale také souhlasí scestou, kterou jste si zvolili. Chtějí, abyste věděli, že si zasloužíte štěstí a dopřávali si nebeskou radost, které je součástí vašeho Božského dědictví a zvolené cesty.

Čísla 7 a 4, například 774 nebo 744 – Andělé vám gratulují a říkají : „Nepolevujte ve skvělé práci. Daří se vám. Soustřeďte své myšlenky, neboť to přináší výrazný a pozitivní efekt.“

Čísla 7 a 5, například 775 nebo 755 – Tato čísla potvrzují, že se kvám nezadržitelně žene změna, a ta vás obohatí buď po fyzické, emocionální nebo intelektuální stránce – popřípadě to bude kombinace všech tří. Pokračujte zvoleným směrem a brzy zpozorujete, jak tyto změny zkvalitňují váš vlastní život i život lidí okolo vás.

Čísla 7 a 6, například 776 nebo 766 – Potvrzení, že vaše myšlenky a práce smateriálním světem jsou přesně takové, jaké mají být. Podařilo se vám vyrovnat myšlenky a aktivity tak, abyste pečovali o svou mysl, tělo i duši. Nepolevujte ve skvělé práci!

Čísla 7 a 8, například 778 nebo 788 – Máte pocit, že nějaká etapa vašeho života, třeba pracovní nebo milostná, končí? Toto je potvrzení, že vaše pocity jsou správné. Konec může znamenat, že se daná situace významně změní klepšímu, nebo že se určitá část vašeho života chýlí ke svému konci. Ať je tomu jakkoli, tato číselná frekvence přináší dobré zprávy o přicházející pozitivní změně, díky které dojde kvyřešení napjaté situace. Vytrvejte, váš život totiž brzy bude o dost jednodušší.

Čísla 7 a 9, například 779 nebo 799 – Gratulujeme! Zbavujete se starých částí vašeho života, které kvám už nepasují. Žijete opravdovějším životem, vsouladu se svým nejlepším svědomím. Tato číselná řada vyjadřuje pochvalu za vaše rozhodnutí žít upřímně.

Čísla 7 a 0, například 700 nebo 770 – Povzbudivé, „do toho!“ přímo od Boha, který vám uděluje pochvalu za intelektuální, duchovní a fyzickou práci, kterou jste vykonali. Na své nynější cestě pomáháte sobě i mnoha dalším lidem, a Bůh vás žádá, abyste ve své skvělé práci pokračovali.

 

Kombinace čísla 8

Čísla 8 a 1, například 811 nebo 881 – Blížíte se ke konci důležité fáze svého života. Pokud vás nějaká jeho část unavuje, buďte rádi, že už se blíží její vyléčení nebo nahrazení něčím lepším. Odevzdejte a propusťte ty části svého života, které nefungují, neboť vaše myšlenky na lepší život se stávají skutečností.

Čísla 8 a 2, například 822 nebo 882 – Jedny dveře se začínají otevírat, zatímco jiné se zase zavírají. Je důležité, abyste této chvíli pozorně následovali svou intuici, neboť ta vás povede ke krokům, které vám během tohoto přechodu zajistí trvalou hojnost.

Čísla 8 a 3, například 883 nebo 833 – „Pokračujte,“ vzkazují vám mistři. Dodejte svým myšlenkám a pocitům energii i směr. Přehodnoťte svůj postoj – dopomůže vám ktomu vědomí, že jste jedno sBohem, skaždým stvořením a sveškerým životem.

Čísla 8 a 4, například 884 nebo 844 – Takto vám vši andělé vzkazují, že se určitá fáze vašeho života chýlí ke konci. Chtějí, abyste věděli, že až ktomu dojde, budou svámi a pomohou vás nasměrovat do nové situace, která bude lépe odpovídat vašim potřebám, přáním a cílům.

Čísla 8 a 5, například 885 nebo 855 – Tato číselná řada signalizuje, že se nacházíte vjedenácté hodině, přímo před velkou změnou. Nebojte se, neboť během tohoto přechodu, který nastane velmi brzy, se vám dostane podpory i lásky.

Čísla 8 a 6, například 886 nebo 866 – Zanedlouho se rozloučíte sčímsi zvašeho materiálního světa, třeba prodáte část majetku. Pokud nechcete nic ztratit ani prodat, můžete změnit své myšlenky, a tím i tuto tendenci. Pokud ale máte vúmyslu prodat nebo propustit něco ze svého hmotného života, považujte to za znamení, že se vaše přání brzy splní.

Čísla 8 a 7, například 887 nebo 877 – Máte pocit, že nějaká etapa vašeho života, třeba pracovní nebo milostná, končí? Toto je potvrzení, že vaše pocity jsou správné. Konec může znamenat, že se daná situace významně změní klepšímu, nebo že se určitá část vašeho života chýlí ke svému konci. Ať je tomu jakkoli, tato číselná frekvence přináší dobré zprávy o přicházející pozitivní změně, díky které dojde kvyřešení napjaté situace. Vytrvejte, váš život totiž brzy bude o dost jednodušší.

Čísla 8 a 9, například 889 nebo 899 – Důležitá fáze vašeho života se chýlí kzávěru a vsouvislosti sní končí i další záležitosti. Jako vlak dojíždějící na konečnou se nejprve zastaví první vagón a po něm, slehkým zpožděním, zastaví i ty zbývající. Tato číselná řada vás upozorňuje, že procházíte řetězem událostí, vněmž se mnoho částí vašeho života zpomaluje a zastavuje. Ale nebojte se, protože tyto změny jsou nezbytné ktomu, aby mohly nastat nové skutečnosti a okolnosti.

Čísla 8 a 0, například 800 nebo 808 – Tento vzkaz od vašeho Stvořitele signalizuje, že blížící se konec určité fáze je součástí celkového Božského plánu. Je odpovědí na vaše modlitby a je vsouladu sJeho vůlí. Požádejte Boha, aby utišil veškeré obavy nebo starosti, které ve vás nadcházející změny vzbuzují.

 

Kombinace čísla 9

Čísla 9 a 1, například 991 nebo 919 – Coby důsledek vašich myšlenek se před vámi otevírají nové dveře. Teď máte příležitost pohlédnout svým myšlenkám do tváře a zblízka si prohlédnout své vlastní výtvory. Opusťte vše staré, neboť bude, vsouladu svašimi touhami, nahrazeno novým.

Čísla 9 a 2, například 992 nebo 922 – Pokud jste vnedávné době utrpěli nějakou ztrátu (práce, partnera atd.), můžete očekávat, že velmi brzy získáte náhradu. Všechno pracuje pro vás, i když se třeba mnoho věcí děje vzákulisí a vy máte pocit, že na vás Bůh zapomněl. Nebojte se! Vnímejte energii svého život, který se právě teď pohybuje kupředu. Vaše nedávná ztráta neměla být trestem. Namísto toho vás vesmír připravuje na něco nového.

Čísla 9 a 3, například 993 nebo 939 – Toto je naléhavá výzva, abyste ze svého života vyloučili situace, které nejsou poctivé nebo už posloužily svému účelu. Nelpěte na nich jen ze strachu. Vězte, že vkaždém okamžiku je o vás postaráno. Je důležité, abyste se na sebe a svou budoucnost dívali pozitivně. Takový postoj totiž vytváří to, co budete prožívat. Proto požádejte mistry, aby vám pomohli vybírat vaše myšlenky zpozice lásky.

Čísla 9 a 4, například 994 nebo 944 – Andělé vás upozorňují, že je načase zbavit se všeho, co už je za vámi. Připomínají vám, že když se jedny dveře zavírají, nějaké nové se otevírají. Andělé vám pomáhají otevírat nové dveře a překonávat bolest spojenou se změnou, kterou procházíte. Prosím požádejte své anděly, aby vám pomohli věřit, že tyto konce a začátky jsou odpovědí na vaše modlitby.

Čísla 9 a 5, například 959 nebo 995 –Aby se mohla tato nová změna zhmotnit, je důležité zbavit se minulosti. Tato číselná řada vás žádá, abyste odhodili to staré a uvědomili si, že ve své době splnilo svůj důležitý účel. Život je ale proměnlivý a změna nevyhnutelná. Vězte, že něco nového stojí před vašimi dveřmi a čeká na pozvání dovnitř. Umožníte mu vstoupit tehdy, až se oprostíte od toho starého.

Čísla 9 a 6, například 966 nebo 996 – Znamená oproštění se od hmotných statků, zvláště pokud jste trpěli posedlostí po konkrétním druhu majetku. Tato číselná řada vás žádá, abyste se jej vzdali a oprostili se od něj. Je to také vzkaz, že něco, co jste prodali nebo ztratili, bude brzy nahrazeno čímsi lepším. Buďte otevření novým věcem, a ty předčí vaše očekávání, neboť jste na toto povýšení připraveni. Zasloužíte si to nejlepší!

Čísla 9 a 7, například 977 nebo 997 – Gratulujeme! Zbavujete se starých částí vašeho života, které kvám už nepasují. Žijete opravdovějším životem, vsouladu se svým nejlepším svědomím. Tato číselná řada vyjadřuje pochvalu za vaše rozhodnutí žít upřímně.

Čísla 9 a 8, například 998 nebo 988 – Důležitá fáze vašeho života se chýlí kzávěru a vsouvislosti sní skončí i další záležitosti. Jako vlak dojíždějící na konečnou se nejprve zastaví první vagón a po něm, slehkým zpožděním, zastaví i ty zbývající. Tato číselná řada vás upozorňuje, že procházíte řetězem událostí, vněmž se mnoho částí vašeho života zpomaluje a zastavuje. Ale nebojte se, protože tyto změny jsou nezbytné ktomu, aby mohly nastat nové skutečnosti a okolnosti.

Čísla 9 a 0, například 900 nebo 909 – Toto je vzkaz od vašeho Stvořitele, který říká, že zakončení určité fáze vašeho života bylo výsledkem Božského vedení. Nic nemůže být doopravdy ztraceno. Neexistuje smrt a neexistují ani nehody. Nedávná životní změna, při které byla významná část vašeho života zastavena nebo změněna, je ve skutečnosti odpovědí na vaše modlitby. Bůh vás upozorňuje, že vám nic neodebírá ani vám nezpůsobuje žádnou ztrátu. To váš životní plán nebo modlitby vám – skrze vaši vlastní moc danou od Boha – přinesly tuto změnu. Buďte ochotni odpustit všem zúčastněným, abyste mohli lehce a svobodně vstoupit do nádherné nové fáze vašeho života.

 

Kombinace čísla 0

Čísla 0 a 1, například 001 nebo 010 – Mocné Božské vedení Boha a andělů váš žádá, abyste změnili své myšlenky. Možná jste se modlili za své zdraví a štěstí. Pokud ano, toto je odpověď na vaše modlitby. Bůh ví,m že řešení, jež hledáte se rodí ve vašich myšlenkách. Požádejte Boha, aby vedl vaše myšlenky správným směrem a podpořil vás během tohoto přechodného období.

Čísla 0 a 2, například 002 nebo 020 – Bůh chce, abyste věděli, že na vás nezapomněl ani vás neopustil. Opravdu vás hluboce miluje. Ve skutečnosti připravuje nádhernou novou fázi vašeho života. Promlouvejte kněmu často a sami ucítíte přicházející zázrak. Bůh vám také připomíná důležitost „Božského načasování.“ Někdy musejí nejprve nastat vhodné okolnosti, a teprve pak je možné dosáhnout vytouženého cíle. Pokud budete pevně trvat na svých myšlenkách a víře, nic vám nemůže zabránit vnaplnění vašeho přání.

Čísla 0 a 3, například 003 nebo 300 – Bůh a nanebevzatí mistři se snaží upoutat vaši pozornost, pravděpodobně jde o záležitost, jež souvisí svaším božským životním posláním. Existují nějaké rady, které jste vposlední době ignorovali? Pokud ano, můžete mít pocit, že jste se ocitli ve slepé uličce. Pomocí této číselné řady vás Nebesa upozorňují, že musíte sehrát sou roli vprocesu spolutvoření. To znamená poslouchat a následovat Božské výzvy kpodniknutí určitých kroků.

Čísla 0 a 4, například 040 nebo 400 – Bůh a andělé chtějí, abyste věděl/a, že jste velmi, velmi milován/a. Žádají, abyste se na chvíli zastavili a uvědomili si tuto lásku, neboť ta zodpoví mnohé zvašich otázek a vyřeší jakýkoli problém.

Čísla 0 a 5, například 050 nebo 055, plus číslovky končící nulou, jako je 500 nebo 550 – Důležitý vzkaz, že změny ve vašem životě jsou vBožském naprostém pořádku. Jsou darem od Boha a tedy vsouladu stím, jaké má svaším vyšším já plány.

Čísla 0 a 6, například 006 nebo 066 – Toto poselství od Stvořitele se týká vašeho materiálního života. Bůh vás žádá, abyste se méně soustředili na světské touhy. Neznamená to, že by po vás Bůh požadoval život vchudobě, spíše chce, abyste se pokusili naplňovat své potřeby duchovnějším způsobem. Vězte, že Bůh je ve vás a je zdrojem všeho, co potřebujete. Stačí jen udržet svou víru, projevit vděčnost a otevřít se znamením i novým příležitostem, které vám přinesou to, co potřebujete. Podstatou poselství, které přináší tato číselné sekvence, je věta : „Ale hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno.“

Čísla 0 a 7, například 007 nebo 070 – Povzbudivé „do toho!“ přímo od Boha, který vám uděluje pochvalu za intelektuální, duchovní a fyzickou práci, kterou jste vykonali. Na své nynější cestě pomáháte sobě i mnoha dalším lidem, a Bůh vás žádá, abyste ve své skvělé práci pokračovali.

Čísla 0 a 8, například 088 nebo 080 – Tento vzkaz od vašeho Stvořitele signalizuje, že blížící se konec určité fáze je součástí celkového Božského plánu. Je odpovědí na vaše modlitby a je vsouladu se Jeho vůlí. Požádejte Boha, aby utišil veškeré obavy nebo starosti, které ve váš nadcházející změny vzbuzují.

Čísla 0 a 9, například 099 nebo 090 – Toto je vzkaz od vašeho Stvořitele, který říká, že zakončení určité fáze vašeho života bylo výsledkem Božského vedení. Nic nemůže být doopravdy ztraceno. Neexistuje smrt a neexistují ani nehody. Nedávná životní změna, při které byla významná část vašeho života zastavena nebo změněna, je ve skutečnosti odpovědí na vaše modlitby. Bůh vás upozorňuje, že vám nic neodebírá ani vám „nezpůsobuje“ žádnou ztrátu. To váš životní plán nebo modlitby vám – skrze vaši vlastní moc danou od Boha – přinesly tuto změnu. Buďte ochotni odpustit všem zúčastněným, abyste mohli lehce a svobodně vstoupit do nádherné nové fáze vašeho života.

111 – Pečlivě zkoumejte své myšlenky a ujistěte se, že myslíte pouze na to, nač myslet chcete, nikoli na to, co nechcete. Tato číselná řada značí, že se před vámi otevírají nové příležitosti a vaše myšlenky se rekordní rychlostí stávají realitou. Trojčísli 111 je jako jasné světlo blesku, kterým vás fotograf na okamžik oslní. Značí, že si vesmír právě vyfotografoval vaše myšlenky a teď je vyvolává do hmotné podoby. Těší vás, jaké myšlenky vesmír zachytil? Pokud ne, změňte je. (Máte-li problémy s ovládáním a sledováním svých myšlenek, požádejte své anděly, aby vám s tím pomohli).

222 – Vaše čerstvě zasazené nápady začínají prorůstat do skutečnosti. Nepřestávejte je zalévat a vyživovat, a ony brzy vyrazí na světlo, takže uvidíte důkazy svého zhmotňování. Jinými slovy – nevzdávejte se pouhých pět minut před zázrakem. Brzy se projeví a přesvědčíte se o výsledcích své manifestace, tak jen nepolevujte! Nadále si pěstujte pozitivní myšlenky,  používejte afirmace a pokračujte ve vizualizování.

333 – Jsou vám nablízku nanebevzatí mistři, a ti chtějí, abyste věděli, že vám nabízejí svou pomoc, lásku a společnost. Volejte je často na pomoc, zvláště když okolo sebe vídáte kombinace čísla 3. Mezi nejznámější nanebevzaté mistry patří Ježíš, Mojžíš, Marie, Quan Yin a Yogananda.

444 – Jste obklopeni anděly, kteří vás ujišťují o své lásce a ochotě pomoci. Nebojte se, protože jejich pomoc je nablízku.

555 – Držte si klobouky, protože přichází velká životní změna. Neměli byste ji brát jako „pozitivní“ nebo „negativní“, neboť všechny změny jsou přirozenou součástí běhu života. Možná je tato změna odpovědí na vaše modlitby, takže v sobě nadále pěstujte vizi a pocit vlastní vyrovnanosti.

666 – Vaše myšlenky jsou nyní v nerovnováze, příliš soustředěné na hmotný svět. Tato číselná řada vás žádá, abyste své myšlenky dělili rovnoměrně mezi nebe a zemi. Jako ve slavném „Kázání z hory“ vás andělé nabádají k tomu, abyste se soustředili na ducha a službu a spolehnuli se, že vaše hmotné i emocionální potřeby budou automaticky uspokojeny.

777 – Andělé vám aplaudují – gratulujeme, daří se vám! Neustávejte v pilné práci a vězte, že se váš sen stává skutečností. Toto je velmi pozitivní znamení, které  vás upozorňuje, že možná dojde i na další zázraky.

888 – Určitá fáze vašeho života se chýlí ke konci a toto znamení vás má varovat, abyste se na něj připravili. Tato číselná řada může znamenat, že zakončujete nějakou emocionální, pracovní nebo vztahovou fázi. Upozorňuje také, že se na konci tunelu objeví světlo. Navíc to znamená, že „úroda dozrála, nečekejte se sklizní a užijte si ji“. Jinými slovy, neodkládejte cestu za svými sny nebo radost z plodů vaší práce.

999 – Dokončení. Toto je konec důležité fáze vašeho osobního nebo celkového života. Je to také vzkaz určený služebníkům světla podílejícím se na léčení země, který znamená: „Dejte se do práce, protože Matka země vás potřebuje“.

000 – Připomínka, že jste sjednoceni s Bohem a měli byste ve svém nitru cítit lásku svého Stvořitele. Znamená to také, že určitá situace oběhla plný kruh.

 

Zdroj: D.Virtue Léčení s anděly

Další příspěvky

Koncem týdne jedu do Valmezu, tak jsem připravovala tělové svíce.

Zdravím vás všechny , tak jsem si koupila časopis Spirit