Reiki – univerzální životní energie

Slovo Reiki pochází z japonštiny a je výrazem pro univerzální životní energii, která byla znovu objevena jedním v Japonsku žijícím a využujícím křesťanským knězem dr. Mikao Usui v 19. století jako božská, univerzální léčivá síla, kterou léčil již Buddha a Kristus pokládáním rukou.Je to ta síla, která k nám proudí ze zdroje věčného světla, protéká námi a obklopuje nás. Síla, která se vyskytuje v hojnosti a je nám všem vlastně k dispozici.

Vstupem do tohoto života jsme však nejprve – což je podmíněno naším fyzickým tělem – vázáni na hruběhmotné vibrace hmoty,na pozemské postupy a z nich vycházející potřeby, a jsme velice vzdáleni od znovuobjevení svého světelného domova. Jednou z možností, jak být silně spojen s univerzální životní energií, je zasvěcení do reiki. Tímto zasvěcením je náš léčivý kanál tak vyčištěn a aktivován, že se stáváme jednoduchým a přirozeným způsobem zprostředkovateli mezi Duchem a hmotou. Tato životní síla proudí sama od sebe rukama zasvěcenýma do reiki, ať již jsme připraveni s tím dělat cokoliv, ať je položíme kamkoliv.

Klíč ke štěstí leží v lidské mysli a reiki nám umožní prožívat vyšší energetickou vibraci. Napojujeme se na zdroj univerzální životní energie, posilujeme své samoléčící síly a tak přebíráme odpovědnost za své vlastní zdraví. Reiki je silou, která působí ve všem, co bylo stvořeno.

Slova mistra Usuiho – nestačí léčit jen tělo, je třeba léčit především duši.Projevení nemoci je signálem, výzvou k přehodnocení dosavadních postojů, způsobů myšlení, cítění a chtění, ke změně vnímání dějů okolního světa. Nemoc člověka zastavuje, vyzývá k nápravě, vyjevuje skryté a stává se spravedlností. Je plně v možnostech lidského ducha vyhnout se nemoci, vyléčit fyzické tělo odstraněním příčiny a otevřením se Boží lásce.

Pravidla reiki:

1. Dnes nepropadej ve zlost, pro dnešní den se zbav hněvu – nerozčiluj se v duchu ani nahlas,neboť to vytváří více jedů, než nekvalitní jídlo.

2. Dnes nebuď smutný, pro dnešní den se zbav obav a starostí– každý dostává od světa to, co světu dává.

3. Dnes buď upřímný, upřímně a radostně se oddej své práci – všechno co dělám, dělám s radostí a láskou.

4. Dnes buď laskavý ke svým bližním a všem živým bytostem – jsme odpovědni za každou svou myšlenku, za každý svůj čin,
každý úmysl tvoří naši zkušenost.

5. Dnes buď naplněn vděčností za všechna požehnání– nutné je pochopení, opuštění cesty strachu a pochybností a volba cesty lásky a moudrosti.
Nemohu dostat více než dám, mohu sklidit pouze to, co jsem zasel.

Energie Reiki

Ucelený systém práce s bioenergií                             

Informace = energie = hmota
Harmonie bioenergie, psychiky, pohybu a stravy = základní program zdravého lidského života.

1. stupeň – v prvním stupni se otevírají schopnosti univerzální životní energii převádět , posilovat sebe a předávat ji druhým.
Jde vlastně o podvědomé rozpomenutí, zakódované ve vitálním programu. Naladění je trvalé a do konce života nevyhasíná. Dávající člověk pouze energii usměrňuje, proto se neunaví ani neoslabí, ale je zároveň posilován (kdo dává, dvakrát dostává). Podle historických pramenů je i kaligrafie slabik rei a ki symbolem ochrany.

2. stupeň (Sho den) – zesiluje průtok energie a otevírá lidský organismus pro vnímání jemnohmotných energií. Obsahuje velkou paletu možností práce s jemnými energiemi. Předané mantry probouzí vyšší energetické naladění. Je možno dávat energii ve větším množství , efektivně pracovat na čištění energetického systému, poskytnout současně reiki mnoha lidem, čistit prostor a podobně.

3. stupeň – je realizován s každým žákem samostatně. Mistrovský symbol nás spojuje s čistým bytím, s našim vyšším já. Vždy záleží na duchovní zralosti, pokoře a touze na sobě pracovat.

4. stupeň – mistr učitel – zasvěcení do mistrovského stupně reiki je pro ty, kdo cítí touhu předávat schopnost být kanálem reiki ostatním. Žák (budoucí mistr reiki) získává poslední symbol, který mu dává schopnost úspěšně zasvěcovat kohokoli jiného, do libovolného ze stupňů (včetně samotného mistrovského).

Dostanete skripta, které obsahují informace o historii reiki, čakrách, působení na sebe i druhé, pozice rukou atd… Také zalaminátovaný certifikát a svíci z palmového vosku jako dárek :-).

 

Působení reiki

Reiki lze aplikovat v těchto případech:

– zklidňuje napětí a odstraňuje stres
– posiluje imunitní systém a čistí tělo od jedovatých látek
– redukuje krevní tlak
– harmonizuje čakry a čistí auru
– čistí tělo od toxinů
– odstraňuje energetické blokády
– napomáhá zotavit se tělu po operaci
– pomáhá při bolestech hlavy, léčí astma, ekzémy
– harmonizuje pocity, pomáhá při depresi
– posiluje intuici
– zvyšuje vitalitu a oddaluje proces stárnutí
– zlepšuje paměť a koncentraci
– prospívá jak lidem, tak zvířátkům a rostlinkám

Působení při osobním kontaktu

Při osobním kontaktu přikládám ruce, ze kterých je cítit teplo, na tělo klienta (popř. nad něj). Rozdíl mezi osobním kontaktem a působením na dálku není žádný.

Vaše tělo dostane potřebnou energii a nebude o nic ochuzeno – není to tak, že když se dostavíte na terapii osobně dostanete více energie, tak to nefunguje.

Většina lidí pociťuje brnění, mravenčení, teplo nebo zimu na různých částech těla. Také nemusíte pociťovat vůbec nic, to ale není na závadu – vaše tělo energii přijalo.  

Energie Reiki je inteligentní a proto se jí nelze předávkovat, Vaše tělo si vezme právě tolik kolik potřebuje. Reiki dokáže najít problém ve Vašem těle a začít ho vyrovnávat a harmonizovat. Pokud problém sami znáte, začnu působit přímo na něj, ale i kdybyste se pletli, tak Reiki začne působit vždy jako první na místě, kde to nejvíce potřebujete. Proto také můžete cítit nepříjemný pocit v místě, které jste jako důvod nemoci neudali, Reiki léčí to co je důležitější v ten daný okamžik.

Působení na dálku

1. Posaďte se pohodlně do křesla bez bot nebo si lehněte do postele asi tak 5 minut před začátkem terapie.

2. Uvolněte se, řekněte si nějakou modlitbu nebo poslouchejte příjemnou hudbu, zapalte si svíčku, navoďte si příjemnou atmosféru.

3. Terapeut (Reikista) na Vás začne v dohodnutou hodinu působit, zvolna dýchejte, ruce podél těla, pokud sedíte položte je na stehna dlaněmi vzhůru.

4. Nekřižte nohy a ruce – tok energie by se zastavil. Pokud by se Vám, ale udělalo nevolno a podobně, překřižte ruce a nohy, tok energie se zastaví a Vám se uleví, ale to se stává jen zřídka.

5. Na konci terapie poděkujte Bohu, energii, přírodě – prostě čemu věříte za příjem energie Reiki. ( Poděkovat je velmi důležité, pokud projevíte vděčnost vesmíru, budete se uzdravovat rychleji.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *