Energie Ra-Sheeba je velmi silná část dostupné kosmické energie . Nejedná se zde o  velmi rozšířenou techniku podle japonského léčitele dr. Usui – Reiki, energie Ra-Sheeba je několikanásobně silnější a její popis je nemožný, musí se prostě prožít. Jedná se o zasvěcení boha Slunce Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého Centrálního Slunce, mistrů Ra-Sheeby a dračích průvodců. Původ Ra-Sheeby nalezneme v tajemném Egyptě, kdy měli možnost přístupu k této úrovni tzv. strážci. Jediný, kdo měl sílu zasvěcení do této techniky předat lidem byl faraon. Po smrti faraona bylo vše ztraceno a tak, jak strážci postupně umírali, mizela i Ra-Sheeba.

V současné době se vibrace naší planety, kolektivní vibrace lidstva i Univerza natolik zvýšily, že se tito „hlavní představitelé“ opět vrátili na „jeviště“, jsou opět připraveni tuto energii získat. Dnes by měla být mnohými udržována a bude hodnotnou podporou vzestupu. Pokud může tuto energii udržet hodně lidí a jsou schopni prokázat integritu, pak bude nastartován tok energie, jako nikdy předtím. Je to poprvé, co se spojila energie „RA“ s „Sheebou“.

„Sheeba“ – je sexuální, kreativní, radostný výraz Lásky, ženská část pilíře energie, která vede přímo ke Zdroji.

„Ra“ – je zdroj z centra Velkého Centrálního Slunce (slunce všech galaxií)

„Sheeba“ ukazuje cestu k „Ra“. Jen pomocí „Sheeby“ dosáhneme na „Ra“ a najdeme naší pravou stezku domů…

Působení energií Ra-Sheeba pracuje přímo na energetických centrech – čakrách, na našem biologickém systému, pracuje na duchovním těle, mění naši DNA a elektro-magnetické pole. Učí a spojuje nás s láskou, která je tou nejdůležitější vibrací při našem vzestupu na všech úrovních.

Zasvěcení do Ra-Sheeby změní vaše vibrace, změní barvy vaší duše a otevře vás proudu lásky uvnitř vás samotných.

Jak poznáme, že jsme připraveni k zasvěcení do Ra-Sheeby?

Budete rezonovat s myšlenkou a vibracemi zasvěcení do Ra-Sheeby . Budete tuto energii znát, jen musíte být do ní znovu zasvěceni. V současné době jsou to ti, kteří se „vrátili“ a chtějí být znovu „strážci“ a držitelé energie Ra.

Kdo může být zasvěcen do Ra-Sheeby?

Zasvěcení je pro ty, kteří absolvovali 2.stupeň Reiki nebo podobné techniky, ale i pro ty, jejichž vibrace energetického pole se nacházejí ve vyšších vibračních spektrech (možno zjistit kyvadlem, intuicí a jinými technikami).

Ra-Sheeba přitahuje lidi, kteří jsou na tuto energii připraveni a jsou naladěni přijmout tyto mocné frekvence. Je to zvláště u nás, kteří máme silné spojení s minulými životy v Egyptě. Pokud budete následovat vaše vnitřní vedení, poznáte, zda tato energie a způsob terapií je pro vás určena.

Zasvěcení do Ra-Sheeby – každý stupeň 1000,-Kč.

Během zasvěcení do prvního i druhého stupně můžete mít velmi silnou zkušenost setkání s vašim vyšším Já, setkání s bytostmi Ra-Sheeby, můžete zažít minulé životy v Egyptě, také můžete pocítit přítomnost dračích průvodců,kteří s námi byly už od doby bájné Atlantis. Po zasvěcení se mění všechny barvy aury na zlatou a světle zelenou. Zvyšují se léčitelské schopnosti, mění se DNA a zvyšují se spirituální schopnosti zasvěcence.

1.stupeň Ra-Sheeba:

Zvýší vaše vibrace, otevře vás k vyššímu stavu uvědomění a zvýší světlo ve vašich DNA. Vaše energetické pole začne více zářit jasným světlem, a tím vám bude pomáhat mít pozitivní vliv na vaše okolí (přenos informace buněk k buňkám). V tomto stupni obdržíte následující symboly a výklad techniky léčení:
Klíč, dech života
Spojovací cesta
Velký napravovatel
Cesta léčení
Gejzír
Tón, jádro
Symbol k odstranění účinků negativní energie
Ochrana sama sebe před znečištěnými zdroji
Symbol k zajištění linie čistého světla a vibrací
Symbol pravdy
Symbol rovnováhy o duchovní a hmotné záležitosti
Symbol pečeť hrobu faraona
Symbol pečeť Isidina

V době mezi prvním a druhým stupněm můžete zažít tzv. emocionální detoxikaci, kdy budete opouštět to, co už nepotřebujete, co nebude rezonovat s vašim změněným energetickým polem a s vaší nově nastoupenou cestou „strážce“ energie Ra-Sheeba.

2.stupeň Ra-Sheeba:

Druhý stupeň zvýší vaší energii do krystalické struktury, čímž udržíte více světla. Vaše  schopnosti expandují, vaše intuice bude zesílená, budete více radostnější a šťastnější. Vaše spojení s láskou a Zdrojem je posíleno. Budou vám předány mistrovské symboly k technikám určeným pouze pro mistry energie Ra-Sheeba , různé techniky zaměřené na osobní mistrovský vzestup, bude vám předán rituál očisty a techniky zasvěcování. Součástí druhého stupně jsou i symboly pro spojení s vašimi dračími průvodci, bytostmi Ra-Sheeby, symbol pro tzv. astrální cestování, dále obdržíte symbol k aktivaci tzv.indigových a jasnozřivých dětí, který jim pomůže vzpomenout si na úkoly svého pozemského bytí.

Mistr Ra- Sheeby je schopen využít zvláštní soubor symbolů, které usnadní práci biologického systému, čaker, energetického pole i duchovního těla. Další soubor symbolů je používán v práci s polaritou lidské psychiky, aktivuje naši božskou sexualitu přes sjednocení našich ženských a mužských aspektů.

Když poskytujeme „Ra-Sheebu“, existuje mnoho bytostí, které „přijdou“, aby pomohly při těch změnách, které klient zakusí. Přinesou s sebou i různé formy energie, které vyjadřují různé aspekty našeho bytí. Jednou z těchto bytostí je také drak. Kdysi se totiž zdržovali dračí průvodci v naší dimenzi a pohybovali se inter-dimenzionálně. Když mělo dojít k zániku Atlantidy, byli to právě draci, kteří byli schopni své společníky zachránit a přivést je do jiných zemí, kde mohli Atlanťané žít s ostatními národy.

Existovaly však národy (a existují dodnes), které se lišily od Atlanťanů, byly brutální a nechápaly způsob života Atlanťanů. To byl důvod, proč se během této doby draci stáhli zpět do své dimenze a už nebyli pro lidi dostupní. Tam měli zůstat do doby, kdy budou mít lidé ještě jednou tu vibraci, která jim umožní si vzpomenout na své dračí společníky – a tyto potom zavolají a požádají o návrat a podporu na cestě své duše.

Nyní nastal ten čas! Mnoho lidí se začíná opět probouzet a vzpomínat si na draky. Závoj, který halí dračí dimenzi, se ztenčuje. Některým lidem to stačí k tomu, aby viděli a slyšeli své vlastní dračí společníky. Hnědí draci patří k léčebnému řádu. Bílí a zlatí jsou draky královskými. Draci jsou plni moudrosti a vědění. Naslouchejte jim a budou vás učit a pomáhat vám na vaší cestě. Milujte je, protože jsou vašimi společníky z pradávných časů …

V Zasvěcení Boha Slunce tedy dostanete návod i na to, jak vytvořit Dračí hlas – za účelem přivolání této dračí energie, aby vás podpořila na cestě vaší duše.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *