Boží pečeť činí z člověka novou bytost – pokud tento proces přijme.

Celistvosti zdraví dosáhnete vědomým pozorováním toku energií uvnitř těla a mezi tělem a jeho okolím. To vyvolá vědomé spojení s okolím – energie, informace Spojení vyvolá autoregulaci – samoléčení = řád , celistvost s jednotou

Celistvost se projeví jako pohoda, vnitřní klid, zdraví, automatické léčení.

Naopak nemoc vyvolává  nepozornost – když nevnímám tělo a tok energií, oddělím se od celku. Dojde ke snížení autoregulace.

Snížená seberegulace vede k chaosu = nemoc.

Principem „rozpečetění“ dlaní je aktivace BOŽÍHO SVĚTLA, BOŽÍ ENERGIE, která je nejsilnější a nejčistší formou energie. Tato síla je tvořivá a uvádí vše v jednotu.

Je to krásná jemná energie.
Je to nejčistší energie, přímo ze ZDROJE.
Je to energie naprosto přesahující vše co znáte.
Je to linie, která pracuje na principu „rozpečetění“ a „zapečetění“ dlaní.
Je to jeden z druhů aktivace BOŽÍHO SVĚTLA, tedy BOŽÍ ENERGIE.
Boží pečeť z Vás učiní kanál pro energii, jejíž předností je kontakt s Bohem – se ZDROJEM.Tato energie je jiná než energie Reiki.

Pokud jste se chtěli někdy setkat s esencí Ježíše Krista, či dokonce samotného Boha, Boží pečeť vám nabízí tuto úžasnou příležitost.
Jako první přinesla tuto nádhernou energii učitelka Taisha Tauma, která ji zprostředkovala ostatním lidem
 
Zasvěcení na dálku 1500,-Kč, osobně 1800,-Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *